Gå til sidens hovedinnhold

Rådhuset med Hjertnes kan kalles en borg. Med gode grep og tett medvirkning fra kulturlivet og medborgere kan den bli en kulturborg, en bygning som kan stå i 1.000 år

Artikkelen er over 1 år gammel

Blackbox, flerbrukshall for kulturen, «Scene 2» – et kjært og etterlengtet barn kan bli utsatt for mangt et klengenavn i prosjekteringsfasen. Vi velger å kalle tiltaket «Fleksibel Kulturarena», da de andre, etter Sandefjord Kulturråds mening, på mange måter er misvisende.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Og i Sandefjord har vi snakket i mange år nå om dette barnet – kulturhuset der bredden og frivilligheten skal virke side om side med den profesjonelle kulturnæring. Etter noen runder med ulike innspill – både fra politikere i Høyre, Sandefjord kulturråd og andre aktører, landet det et utkast som alle kunne enes om, og at dette skulle være en kommunalt drevet lavterskel flerbruksarena, koblet til Hjertnes kulturhus.

12. november behandlet politikerne i det nye hovedutvalg for Kultur, Idrett og friluftsliv forprosjektet til kulturarenaen. Kostnadene, som tidligere var anslått til 42,5 mill. er i forprosjektet økt til 68,2 mill. Rådmannen innstiller på at dette lar seg gjøre, og putter det inn i budsjettplan 2020–2023.

Vi velger allerede her å minne om at vi så langt har fått levert rapporten fra et forprosjekt, og at dette eventuelt skal danne grunnlag for et budsjett. Det er derfor direkte galt å bruke benevnelser som «budsjettsprekk». De økte kostnadene på drøye 25 mill. (knyttet til bl.a. teknisk anlegg som allikevel ikke lot seg kombinere med eksisterende i Hjertnes) er allerede nå avdekket, og sånn sett har det vært gjort en grundig jobb.

Det samme som falske nyheter

Bror-LennarT MenTzoni (KrF) betegner det å ta fra kraftfondet for å bygge en lenge og sårt tiltrengt arena for det frivillige kulturlivet som «å stjele fra kommende generasjoner». Denne friske tankerekken fernisserer han med følgende utsagn: «Nok en gang er det kulturbygg som stikker av med pengene ...». Det å hevde noe slikt, er for oss sidestilt med å spre falske nyheter. For å dobbeltsjekke at vi ikke tar feil her, har Sandefjord Kulturråd derfor tatt tak og spurt i sosiale medier og private førjulslag: 1) Når ble det sist bygget et kulturhus i Sandefjord, og 2) Når det var det så at gamle, syke og de med nedsatt funksjonsevne måtte vike for kulturhus i Sandefjord?

Slitent kulturhus

De fleste kjenner til at det var en gang på 1970-tallet at Hjertnessalen sto ferdig, og da som et resultat av betydelige donasjoner fra en kjent skipsreder. Etter dette valgte våre politikere å avvikle Verdensteateret kino, for så etter noen år å bygge det om til en koselig, liten, høyt elsket, men i bunn og grunn tungvint og uegnet flerbrukssal. For dem som lurer kan det å lage produksjoner i Verdensteateret sammenlignes med å avvikle en håndballcup i storklasserommet. I tillegg til å være liten, begynner dette over 100 år gamle «storklasserommet» å bli slitent og gammelt, og bære preg av rimelige, og til dels «hastverkpregede» løsninger for oppgradering.

Å bygge en fleksibel kulturarena tilrettelagt for bredden i Sandefjords kulturliv er å investere i framtida. Det er ikke å stjele fra den. I Kulturtankens rapport «Barn og Unges Stemmer Kunst & Kultur» (2019) løfter respondentene fram kultur som en viktig del av deres identitet, oppsummert i 23 punkter, hvor fysiske møteplasser er nevnt flere steder. Bygging av en fleksibel kulturarena er også en bygging for eldre mennesker, syke mennesker og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ingenting som sier at utsatte grupper blir stående på utsiden av et slikt bygg.

Sats på Hjertnes

Rådhuset med Hjertnes kan kalles en borg – og med gode grep og tett medvirkning fra kulturlivet og medborgere generelt kan den bli en kulturborg. En bygning som kan stå i 1.000 år. Dette er, med andre ord, ikke bare investering i gode opplevelser, men også i fysisk eiendom.

De siste åra har Sandefjord bevilget over 100 millioner kroner til bygging av idrettsanlegg, ut over det som fast blir gitt til drift og vedlikehold. Investeringene har vært viktige, gode og veloverveide. Dette er bakgrunnen for at politikerne nå ha ønsket å prioritere kultur.

Rådmannen i Sandefjord har funnet dekning for påslaget i fleksibel kulturarena, og administrasjonen har fått i oppdrag å lete etter alternative finansieringskilder. Som et resultat er ytterligere engasjement sådd i folket, og Sandefjord Kulturråd oppfordrer alle de gode stemmene om å bli med videre i kampen.

Vi lover vi skal gjøre vårt videre for å bane vei fram til en ny løsning for hele byen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.