Rådmannen positiv til småhus for et titalls familier innerst i Rismyrfeltet

Planene ble lansert i fjor. Nå kan grunneier Anne Gran glede seg over at rådmannen anbefaler at boligprosjektet hennes i Rismyrveien 29 i Kodal sentrum anbefales lagt ut til offentlig ettersyn.