Ramsum Vest får bensinstasjon og serviceanlegg, men koronasvikt på E18 drar prosjektet litt ut i tid

Ramsum Vest er et mye brukt stoppested både for sultne privatbilister og tungtransportsjåfører med behov for en pust i bakken. Nå anbefaler rådmannen at planpolitikerne sier et endelig ja til utvidelsesplanene.