Sorry, men dette er musikk for mine ører. Sånn går det når man satser på feil «hest». Det går veien for oss som ikke vil ha ødelagt halve kommunen vår, for å spare disse eventyrlige, nesten 40 sekundene, på togtiden mellom Stokke og Sandefjord.

Tomme ord

Det finnes faktisk folk som virkelig tenker grønt, og ikke bare bruker «det grønne» og «miljøet», for å få det som de vil, selv om de er milevis fra å tenke grønt, og milevis fra å tenke på miljøet. Det er bare tomme ord alt sammen, for dem. Og «klimavennlig» må jeg ikke glemme. Ta toget! Ikke kjør bil! Hva tror dere denne galskapen vil koste, når det planlegges jernbanetrasé på de verst tenkelige områder? Og, Hjertås turterreng, med det livsviktige dyrelivet, skal ødelegges for all framtid.

For en tid tilbake hadde Erling Sande (Senterpartiet), leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, et innlegg i Sandefjords Blad, om at han satset på Vestfoldbanen. Men han sa at han vil ha mest mulig jernbane og vei for pengene. Han tenkte virkelig økonomi og helhetlig. Han snakket også generelt om møteplasser for togene, i stedet for dobbeltspor hele veien. Og da blir jo også minst mulig av naturen berørt. Han skjønte ikke hvorfor Høyre i Sandefjord var misfornøyde med det han foreslo. De ville få akkurat det samme, altså to tog i timen, som de på død og liv må ha.

Malplassert trase

Det politikerne, og Bane NOR planlegger her i Sandefjord, ser ikke ut til å ha noe som helst med dobbeltspor, og to tog i timen å gjøre. Det kan virke som at denne malplasserte traseen må presses igjennom, fordi Bane NOR og politikerne har begynt med byplanlegging, helt ut på viddene, langs den gamle traseen, og ved de planlagte nye jernbanestasjonene.

Når Erling Sande kommer med en løsning som gir politikerne det de ber om, altså to tog i timen, ved å lage møteplasser, så blir politikerne i Sandefjord fornærmet. Hallo? Vi skjønner jo alle hva dette egentlig dreier seg om. Noe helt annet. Stormannsgale politikere, som har blitt tutet hodet fullt av Bane NORs byplanlegging. Hva har de med dette å gjøre? Når Bane NOR har kjøpt en eiendom, fra Jotun, til 8 millioner kroner over takst, langs den gamle traseen, så klarer vi fint å legge sammen, én pluss én, og skjønner desperasjonen deres, om deres foreslåtte trase skulle falle i grus.

Forstår ikke folk

Verken politikerne eller Bane NOR forstår de berørte menneske, som får husene sine smadret til pinneved, langs denne nye foreslåtte traseen. Det absolutt mest ukloke jeg har hørt i denne debatten er, at det blir akkurat like mange hus som blir berørt, om man velger den nye foreslåtte traseen, eller går for den gamle. Med andre ord, det er likegyldig hvilken trase som velges.

Jeg gjentar til det kjedsommelige: Alle som har kjøpt hus langs vår nåværende trase, har kjøpt hus der, vel vitende om at jernbanen går der, og at den med tid og stunder ville bli utvidet. Ingen overraskelse der, altså. Men hvem kunne tro at det fantes mennesker som kunne finne på å legge en jernbane i Sandefjords beste boligområder, og i tillegg ødelegge Sandefjords beste turområde? Og så, fjerne jernbanestasjonen vår, fra den perfekte beliggenhet. Dette helt ut av det blå, og fullstendig malplassert. Hallo?

Smaker beskt

Bjørn Ole Gleditsch og kompani; først kjører dere over alle de berørte mennesker, med «bulldoser», og har plaget dem i mange år allerede, for deretter å bruke dem, stakkars dem, som nå må fortsette å ha husene sine båndlagte, på grunn av denne jumbo-prioriteringsplassen. Bruker dem, for å få presset deres egen vilje igjennom, som er å smadre husene deres til pinneved, i denne nye traseen.

Måte på! Så kan dere fortsette med å byplanlegge, sammen med Bane NOR. Sorry, dette smaker det beskt av.

Tidligere ble det også nevnt at Sandefjord var flaskehalsen her i Vestfold. Hallo? Hva siktes det til? Er det fordi et tog kan bli stående i Stokke i 8 minutter, og vente på toget fra Sandefjord, som bruker 9 minutter? Hallo? Er det noen som har hørt om logistikk her? Er det virkelig mulig?

Egner seg ikke

Tenk at det fremdeles brukes millioner på millioner av kroner på utredning av denne malplasserte traseen, når store deler av traseen ikke egner seg, på grunn av kvikkleire, på høyde med Gjerdrum, og sprøe fjell, som ikke er egnet til tunneler. Hallo?

Men de pengene de har fått til utredning, må vel bare brukes opp, ser det ut som, selv om det aldri kommer noen trase der. Det ser ut som alle bare meler sin egen kake, så lenge det varer, og ingen tenker på fellesskapet i vår samfunn.

Er det noe rart at skattene og avgiftene er som de er, og bare fortsetter å øke?!