(Tønsbergs Blad)

Det melder dn.no.

Daglig leder ble i mars dømt til 90 dagers ubetinget fengsel etter storbrannen 21. juli 2014. Den førte til at 140 tonn farlig avfall brant opp. Vann som ble brukt til slokking rant forurenset ut i Aulielva, og forårsaket at 1500 kilo fisk døde. Bønder som hentet vann fra elva til vanning fikk ødelagt avlingene.

I tillegg må styreleder og et styremedlem sone 60 dager i fengsel. Revac ble dømt til å betale 2,8 millioner kroner i erstatning.

«Spilte hasard med miljøet»

I dommen fra tingretten slås det fast at bedriften «har spilt hasard med miljøet som innsats». I ankeavvisningen konkluderer Agder lagmannsrett med at saken er «på et område hvor straffens allmennprevensjon har sin klare berettigelse. Mangelfulle miljøtiltak ved avfallshåndtering vil oftere være påvirket av en kalkulert og overveid risiko og i mindre grad følgen av impulsive og uoverveide handlinger i øyeblikkssituasjoner».

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim sier til dn.no at avfallsbransjen er sterkt voksende.

– Muligheten for høy fortjeneste er stor, men faren for skader på miljøet også er stor, noe denne saken viser, sier han og legger til at man neppe har sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.