Hvordan kan du som pårørende/god nabo best sikre deg dersom du MÅ være i samme bil som en koronavirussmittet person?

En «Slik gjør du»-manual kan forhåpentlig gjøre innbyggerne bedre i stand til å ivareta egen sikkerhet, samtidig som de hjelper sine kjære.

Følger man disse, kan man bidra til å avlaste legevakt/helsetjeneste, samt skjerme drosjesjåfører som ellers utfører pasientreiseoppdrag.

Det kan dessuten være greit å minne om at ambulanse er forbeholdt dem som trenger medisinsk behandling under transport.

– Ved pustevansker – ring 113!

Kommuneoverlege i Sandefjord, Susanne Monica Prøsch, understreker først to ting:

Nummer én:

– Det viktigste er at man må ringe 113 dersom man føler seg skikkelig syk og får problemer med å puste normalt, altså hvis man er tungpustet og føler at man ikke får nok luft.

Prøsch påpeker at tungpust kan bety kritisk sykdom – koronavirussmitte eller ei. Hun bemerker at 113-nummeret betjenes av helsepersonell som er drillet i å håndtere slike henvendelser.

– De er trent i å avklare om tilstanden er kritisk eller ikke. Er den ikke kritisk slik at ambulanse ikke trengs, settes man over til nærmeste legevakt for videre oppfølging, sier hun.

Nummer to:

– Det er mye lettere for legevakten å gjøre gode vurderinger når pasienten ringer selv eller innringer er til stede hos pasienten, enn hvis innringer er et annet sted enn pasienten, sier Prøsch.

Hun påpeker at Sandefjord legevakt nå har god kapasitet på telefon, og at folk derfor må ta kontakt om det trengs.

Fire smittevernråd

Prøsch mener det ikke er mulig å lage firkantede regler for alle tenkelige situasjoner, men at vi som individer i et samfunn må hjelpe hverandre på gode måter.

– Ring alltid først til legevakten og få råd, sier hun.

Dersom du som pårørende eller god nabo likevel må være «korona-sjåfør» for en som selv ikke kan kjøre til legevakt, er dette rådene fra Prøsch:

1: Sjåføren bør være utenfor risikogruppene: Altså yngre enn 65 år og ikke blant utsatte grupper (personer med kreft, diabetes, lungesykdom etc.).

2: Hygiene: Ha god håndvask både før og etter transporten. Pasienten må være i stand til å hoste i et papirtørkle slik at det ikke dannes smitteførende dråper.

3: Avstand: Sjåfør og pasient bør ha så god avstand som mulig i bilen. Pasienten bør derfor sitte i baksetet på høyre side (motsatt av sjåføren).

4: Rengjøring med såpe/vann, og eventuelt sprit: Dette gjelder setet der den smittede har sittet, samt hele sikkerhetsbeltet, beltefestet, armlener og dørhåndtak (både utvendig og innvendig).

I en vanlig personbil blir det vanskelig å opprettholde to meters avstand mellom hverandre, og bilen er også et lite og lukket «rom».

På spørsmål om hvorvidt pasient og sjåfør bør sitte med skjerf eller bøff som provisorisk munnbind, eller om sjåføren bør bruke gummihansker/engangshansker, og hvorvidt man bør kjøre med vidåpne vinduer for å lufte, ser ikke Prøsch det som nødvendig.

– Én meters avstand på en kjøretur på inntil 15 minutter er OK, sier hun

Jobber med transporttilbud

Mange lesere av sb.no har fått med seg saken om en 65 år gammel mann som selv ble utsatt for smitterisiko (for abonnenter) da han måtte kjøre sin koronavirussmittede bror til Sandefjord legevakt.

Pasientreiser og AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) for Vestfold og Telemark har gått sammen om å lage tilbud om transport for pasienter som er smittet.

På den offentlige helseportalen helsenorge.no, kan du lese mer om blant annet smitte- og inkubasjonstid.

Også Folkehelseinstituttet (se fhi.no) har informasjon, blant annet om hvordan husstandsmedlemmer av smittede bør forholde seg, og hvordan man generelt kan forebygge smitte.