Vi lever i et av verdens tryggeste, mest likestilte, mest rettferdige, rikeste, mest rene, mest av det meste, land. Likevel er det ikke vanskelig å finne noe å være redd.

Redsel for tap av sine kjære vil alltid være der for alle.

Alle skal dø, men mange frykter likevel døden. Og om vi ikke dør av det, eller frykter det, bør vi passe oss for råkjørere og fyllekjørere. Og usunn mat.

Noen er redd Senterpartiet, andre Fremskrittspartiet. Det finnes også dem som er redd Sosialistisk Venstreparti og Høyre. Kristelig Folkeparti kan gi grunn til å føle redsel, men ikke hvis man er potensiell tvilling.

Er man potensiell tvilling er KrF denne kommende personens beste allierte. Med KrF slipper en tvilling å gå livet igjennom og konstant bebreide foreldrene for å ha gjort han eller hun tvillingsingel med konstant savn.

Det skal KrF ha. På dette grunnlaget er det ikke grunn til å være redd KrF. På andre områder derimot.... Hvis man er potensiell tvilling er det resten av partiflokken man skal være redd.

Samtidig vil mange mene, at i stedet for en fosterreduksjon, gitt fravær av andre kompliksjoner, vil det være best å fjerne begge, eller alle.

Det skal heller ikke KrF ha noe av. Derfor er det all mulig grunn til å være redd KrF.

Er det ingen som lenger er redd Arbeiderpartiet? Eller Rødt? Eller MDG? Jo, MDG er det en god mengde redsel knyttet til. Og Venstre.

Mange, men kanskje ikke i Norge, er redd for å sulte, redd for krig. Men den redselen vi deler med dem er klimaendringer, tap av arts- og naturmangfold, forurensede hav. Og Trump, Brexit og den viltvoksende underskogen av hat, mistro og konspirasjoner.

Innvandring.

For noen er det selve redselen, altså begrepet, som gjør en redd. Det kan være det vanskeligste å bære, fordi det ikke har rot i annet enn ens eget sinn.

Og er det noe man virkelig skal være redd, er det stålamper. Bare let opp salige Odd Børresen. Sigvart Dagsland behøver ingen være redd.

I Sandefjord er noen redd ferjene skal forsvinne, andre at de aldri skal forsvinne. Noen er sikkert redd for at ordføreren blir sittende til han er 80, andre for at han ikke gjør det.

Redsel for ikke å få en omsorgsplass når den tid kommer har trolig ingen sammenheng verken med ferjene eller hvem som er ordfører.

De fleste som støtter Senterpartiet er redd ulv.

De fleste som elsker ulv er redd Senterpartiet.

Sist lørdag, foran Stortinget, blant flere tusen demonstranter, sto to unge jenter. De visste hva de var redd for.

Det de er redd for har ikke fire bein.