Utsettes ikke regionreformen, ender det med et stort politisk magaplask!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Regionreformen oppfattes i disse dager av mange som både arrogant, unødvendig og provoserende.

DEL

MeningerDere som kjenner undertegnede, vet at jeg som Senterpartipolitiker ikke er mot enhver reform av prinsipp, jeg er konstruktiv til gode prosesser som tjener folk i bygd og by.

Prosessen må være til det beste for innbyggere og de som arbeider, bor og virker i et samfunn som hele tiden er i utvikling.

Som ordfører i Andebu kommune fikk jeg føle hvordan denne regionreformen ble lagt opp, og må med respekt og melde si at prosessen har stått helt på hodet siden starten. Jeg har til tider hatt problemer med å ta den alvorlig. Etter å ha arbeidet meget hardt med kommunereformen i over to år har vi lært oss at involvering og forståelse for endringer er avgjørende for å lykkes med så store prosesser.

Kommunene ble involvert i regionreformen for godt under et år siden. Prosessen startet nærmest på trass i når det ikke var flertall på stortinget om å gå ned til to forvaltningsnivåer og det har dessverre preget dette hele veien. Fylkene ble henstilt til å forhandle fram intensjonsavtaler, noe de lydig gjorde selv om de i noen tilfeller kunne ønsket seg helt andre forhandlingspartnere. De var helt klare på at de hadde et utmerket samarbeid på tvers av fylkesgrenser som fungerer, og er de nærmeste å slå seg sammen med. Kommunene har vært helt tydelige på sine ønsker om en region med Vestfold, Buskerud og Telemark. Det samme har flere fylker vært på Østlandet men er ignorert.

Mange kommuner arbeidet under sterkt press med kommunereformen, gjennom forhandlinger og utredninger over hele landet, men nok en reform skal presses gjennom på rekordtid. Regionens tildelte ansvarsområder skal komme etter hvert, men antall regioner skal reduseres fra 19 til 10-11  til og med uten at vi ser den ferdige kommunestrukturen som er lagt tidligst i 2020. Nå har samarbeidspartiene blitt enige om hvordan regionene bør se ut. I Vestfold er det lagt mye arbeid i fremtidig kommunestruktur. Forslaget til regioner endrer mange av forutsetningene for flere kommuner i Vestfold og noen må kanskje tenke nytt og vår region kan bli splittet grunnet en prosess som er tvunget gjennom samtidig. Dette er i mitt hode en planlegging og arbeidsprosess som kan best sammenlignes med trebein fra kneet og opp!

Jeg kunne tenke meg og komme med et råd. Utsett regionreformen til vi er ferdig med kommunereformen, det legges svært mye arbeid i å danne ny kommunestruktur om dagen. En prosess som vi politikere gjør for å danne dynamiske, fremtidsrettede og gode kommuner å bo, leve og arbeide i.   Jeg føler at regionreformen er mer et politisk prestisje prosjekt en et prosjekt for alle våre innbyggere.  Hvis ikke er jeg redd dette ender i et stort politisk mageplask, som senterpartipolitiker ligger jeg vel ikke akkurat våken om natta av den grunn. Men konsekvensene av det vi nå ser for kan komme til å skje, holder meg våken.

Artikkeltags