Skal Buskerud slå seg sammen med Akershus og Østfold? Til en kjemperegion på begge sider av Oslofjorden? Akershus mener at da må Oslo være med. Det vil ikke Oslo. Østfold Ap vil ikke ha med Buskerud. Og sånn kan vi holde på, landet rundt.

Hvorfor alt dette meningsløse kaoset?

1. Fordi dette er en reform som er påtvunget Regjeringa. Høyre og FrP ville helst legge ned hele fylkeskommunene, men det ville ikke flertallet på Stortinget. I stedet har Regjeringa sendt ut et forslag til en reform uten innhold.

2. Fordi det ikke finnes noen begrunnelse for å slå sammen fylkene, utover et vedtak i tomme lufta som sier at vi «skal ha ca. 10 regioner i Norge». Ingenting om hva disse regionene skal drive med i framtida.

3. Fordi de oppgavene som kunne og burde vært overført fra staten til større regioner, som ansvaret for sjukehusene, er blitt en «hellig ku» for både Ap og Høyre. De har limt seg fast til foretaksmodellen, og vil/tør ikke å føre makta tilbake til folkevalgte over det som virkelig kunne blitt ei maktoverføring fra stat til et nytt regionsnivå.

SV har foreslått å gi regionreformen et innhold, som kan rettferdiggjøre alt det som nå er satt i gang. Poenget må være å overføre store oppgaver som folk er opptatt av, og som krever større geografiske oppgaver for å bli løst.

Større deler av kollektivtrafikken, næringspolitiske virkemidler, regionale forpliktende klimaplaner, overordna bindende arealplaner, de regionale forskningsrådene m.m.m. Det har ikke Regjeringa ønsket.

Så mens millionene ruller til konsulentutredninger, samlinger, middager og reiser, sitter befolkninga undrende og tvilende tilbake: Hva skal dette egentlig være godt for? Blir tjenestene til folk bedre på denne måten? De videregående skolene for eksempel? Tvilsomt.

Blir demokratiet styrket? Antakeligvis tvert i mot – det svekkes ved at vi får fjernere politikere som lever i sin egen (godt betalte) verden. Det vi nok også får, er enda mer høytlønna byråkrater (de får jo økt ansvar, er argumentet, sjøl om de egentlig ikke har fått flere oppgaver – bare større enheter).

Kronargumentet er at man får «mer robuste regioner» som kan øve mer innflytelse på staten.

Tja. Kan det ikke være at de nye folkevalgte og byråkratiske maktapparatene i større grad identifiserer seg med staten, og blir mer effektive til å gjennomføre statlig politikk – uavhengig av lokale ønsker, interesser og aksjoner?

At det blir mer fremmedgjøring og ansvarsfraskrivelse med store enheter langt unna vanlige folk?

Jeg etterlyser debatten rundt meninga med alt dette. Jeg synes jeg ser en gjenskaping av den unge guttens befriende replikk i gode gamle H. C. Andersens eventyr: «Men keiseren har jo ingen klær på!».