Over hele landet sitter det studenter på små hybler. Noen av oss har flyttet langt hjemmefra og kjenner få i sin nye hjemby. Samtidig holder mange på å skrive bacheloroppgave, men får ikke møtt medstudenter for å jobbe i lag. Bibliotekene er nærmest stengt, undervisningen er digital og hverdagen blir brukt hjemme, inne, foran en skjerm.

Det er lett å skulle be studenter måtte sitte på hjemmekontor, men faktum er at på de få kvadratmeterne blir fort sengen både kontor og fritid. Vi studenter sitter på trange hybler med PC-en på fanget under arbeidsforhold alle fraråder. Kun med en luftetur som avbrekk. 8 av 10 studenter sier at de ikke har et godt egnet sted å studere. Dette sier noe om hvor viktig det er at campus er åpen.

En fersk undersøkelse viser at halvparten av studentene har blitt mer ensomme. Mental helse sin chat-tjeneste, melder om en femdobling av henvendelser om selvmord. Dette er alvorlige opplysninger vi må ta på alvor. Den største dødsårsaken blant unge menn er selvmord. Det finnes studenter som ikke har sett familien siden i sommer, fordi de ikke turte eller hadde råd til å reise hjem til jul eller nå i påsken. Over et år med unntakstilstand og strenge smitteverntiltak gjør at flere sliter med psykiske plager. Mens regjeringa bare kommer med tomme løfter foreslo Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2021 å bruke 350 millioner kroner til et løft for psykisk helse og mot ensomhet. Dette er penger som ville bidratt til en styrking av det psykiske helsetilbudet for studenter.

Det er ingen tvil om at overgangen fra fysiske forelesninger til digitale har vært stor. 7 av 10 studenter sier at de har fått dårligere faglig utbytte av studiene under pandemien. Regjeringen er nødt til å sørge for at studiekvaliteten er god nok fram mot eksamen, i tillegg til å tilby nødvendig psykisk hjelp.

For mange studenter går nesten hele stipendet fra lånekassen til husleie. 7 av 10 studenter er derfor nødt til å jobbe ved siden av studiene for å i det hele tatt ha mulighet til å få endene til å møtes. Når krisen rammet i mars 2020 og studenter over hele landet ble permittert opplevde vi en stor utrygghet og en høyreregjering som ikke lyttet til oss. Regjeringa nekta studenter å få dagpenger. Svaret deres var enda mer lån og det svaret har ikke forandret seg siden. Vi trenger dagpenger når vi er permitterte og mer stipend, ikke mer lån.

Arbeiderpartiet tar studentene på alvor i en vanskelig tid. Sammen med resten av opposisjonen presset de tidligere i år frem en ny krisepakke til studentene. Svaret fra Erna var dessverre det samme gamle: Enda mer lån. Det er ikke godt nok. Arbeiderpartiet har vært tydelig på at studentene må få mer penger, ikke i form av lån som regjeringa mener, men i form av stipend.

Permitterte og ensomme studenter trenger forutsigbarhet og økonomisk trygghet, ikke mer lån og lovnader om at alt snart blir bra. Vi er bekymret for den psykiske helsen til våre medstudenter. Regjeringa har oversett oss altfor lenge, nå krever vi handling.