Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa og FrP svikter nok en gang arbeidsfolk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringa og FrP svikter nok en gang arbeidsfolk

Mandag 7/6 2021 vedtar Stortinget endringer som betyr at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. Dette er et svik og et løftebrudd.

Høyreregjeringa og FrP svikter rundt 250.000 arbeidstakere som har særaldersgrense. Disse arbeidstakerne opplever nå stor usikkerhet om egen framtid og vil miste store summer i pensjon.

Dette er ansatte som jobber i farlige eller fysisk krevende jobber, som helsefagarbeidere, sykepleiere, renholdere, brann- og redningspersonell og ambulansefagarbeidere. De har hatt rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn andre, av hensyn både til egen og andres helse og sikkerhet.

Nå vil 250.000 arbeidstakerne bli fratatt store summer i årlig pensjon fordi høyreregjeringa har brutt en skriftlig avtale med arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne. Regjeringa lovet å gjennomføre forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene om framtidas særaldersgrenser, men Dette løftet har de brutt.

På toppen av alt vedtar regjeringspartiene og FrP (mandag) at plikten til å fratre ved særaldersgrense skal fjernes, noe som undergraver interessene til arbeidstakerne. Uten varige kompensasjonsordninger vil yngre mennesker i stillinger med særaldersgrenser få en svært lav pensjon. Når regjeringen fjerner plikten til å fratre med særaldersgrense tar de denne retten fra de aller fleste. Antall år med opptjening i både tjenestepensjon og folketrygd blir så få at alderspensjonen blir for lav til å kunne leve av. Tidligpensjonsordningene er gode nok, men når alderspensjon slår inn blir altså pensjonen veldig lav. Det som framstilles som en frihet til å jobbe lenger, blir i stedet en tvang til å gjøre det for å få en god nok pensjon.

Forslaget fra regjeringspartiene og FrP er det siste i en rekke angrep på særaldersgrensene. Prosessen har grunnlag i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon som ble inngått i 2018. I denne avtalen lovte regjeringen å forhandle videre om nye, varige løsninger for dem som i dag har en stilling med særaldersgrense. Det løftet har ikke regjeringen innfridd, mener vi. F

Dette er et pensjonssvik mot de ansatte med farlige og fysisk krevende jobber. De risikerer å tape store summer i årlige pensjonsutbetalinger.

For 1973-kullet vil det for en helsefagarbeider bety et tap på 33.000 kroner i årlig pensjon, eller 825.000 over 25 år. En brann- og redningsarbeider kan tape 70.000 kroner i årlig pensjon, eller 1.750.000 kroner over 25 år.

250.000 arbeidstakere i farlige eller fysisk krevende jobber fortjener en trygg og god pensjon. Høyreregjeringa og FrP har utsatt dem for et pensjonssvik. Arbeidsfolk kan ikke stole på høyreregjeringa og FrP.

Pensjonssviket kan stoppes. I Stortinget har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gått imot høyreregjeringas angrep på dem med særaldersgrense. Nå trenger vi ei ny regjering som tar arbeidsfolk på alvor, og som vil forhandle om en ny og helhetlig ordning for dem med særaldersgrenser.

Stopp pensjonssviket! Arbeidsfolk trenger ei ny regjering!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.