Regjeringen nekter 700.000 av oss menneskerettigheter

Nå er jeg sint!

Sint på vegne av de om lag 700.000 menneskene med en funksjonsnedsettelse i Norge som nå, etter avstemming i Stortinget tirsdag 9. mars, ikke har sine menneskerettigheter innlemmet i vårt lovverk som den resterende delen av befolkningen.

FN konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD), ble ikke vedtatt innlemmet i norsk lov tirsdag 9. mars!

Tirsdag kom nemlig KrF og Venstre med et eget forslag til vedtak. De mente dette måtte undersøkes nærmere, eller utredes som det sto i forslaget.

For det første:

Trengs det virkelig å undersøkes nærmere om mennesker med funksjonsnedsettelser skal beskyttes av menneskerettigheter?

Absolutt ikke! Det er åpenbart! Klart de skal det!

For det andre:

Dette betyr at det skal igangsettes en utredning. Utredninger tar mye tid.

Har vi mye tid før mennesker med funksjonsnedsettelser får beskyttelse av menneskerettigheter?

Nei! Vi er nå på overtid. Vi skriver 2021, og fortsatt har vi ikke en egen menneskerettighetskonvensjon innlemmet i vårt lovverk, for de nærmere 700.000 menneskene i Norge med en funksjonsnedsettelse.

Norge og verdens største minoritet.

For det tredje:

Måtte det utredes om barnekonvensjonen skulle innlemmes i norsk lov?

Nei, fordi det var selvsagt at barn skulle ha sine egne menneskerettigheter. Ikke bare selvsagt, det er også rettferdig og fornuftig.

Slik er det også med konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

For SV og meg selv er det ingen tvil. Jeg og SV mener mennesker med funksjonsnedsettelser også skal beskyttes av menneskerettigheter.

Nettopp derfor var det SV som fremmet forslaget om at CRPD skulle inn i norsk lov.

Dessverre mente ikke regjeringspartiene, Høyre, Venstre, KrF, sammen med opposisjonspartiet FrP, det samme.

En samlet opposisjon, bestående av AP, MDG, Rødt, SP og SV stemte selvsagt for å innlemme CRPD i lovverket vårt.

Når vårt forslag nå er nedstemt vil det bety:

Vedtaket som nå er gjort vil forsinke prosessen med minimum måneder, mulig flere år.

Det betyr en alvorlig forsinkelse av likestillingskampen funksjonsnedsatte står midt opp i.

Det er for meg en gåte hvorfor funksjonsnedsatte mennesker ikke er likestilt andre.

Vi tapte dessverre denne kampen, men vi gir oss ikke og fortsetter det utrolig viktige arbeidet med å virkeliggjøre en faktisk likestilling for funksjonsnedsatte i samfunnet.

I barnehagen, skolen, arbeidslivet, det sosiale og kulturelle livet. Vi må ende opp med at alle har like muligheter, uansett utgangspunkt!