Gå til sidens hovedinnhold

Det er smart å bruke mye penger på investeringer

Artikkelen er over 4 år gammel

Da regjeringens perspektivmelding ble lagt frem, var kritikken fra både en del medier og fra opposisjonen at de offentlige utgifter under vår regjeringstid nå var blåst opp til et nivå som ikke vil være bærekraftig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er en altfor snever, på grensen til lettvint, analyse, av den økonomiske politikk som har vært ført i denne perioden. Det meste av årsaken til at offentlig utgiftsvekst har økt de senere år er de midlertidige tiltakene etter oljepriskollapsen midt i 2014. Det krevde finanspolitiske tiltak. Prisnedgangen på olje skapte en umiddelbar nasjonal konjunktursvekkelse som krevde mottiltak. Tiltak som på kort sikt ble satt inn mot offentlig sektor og særlig spisset inn mot de områder hvor nedgangen var mest dramatisk og hvor ledigheten økte mest. En ledighet som nå gledelig nok ser ut til å avta på landsbasis.

En annen årsak til offentlig utgiftsvekst er økningen av de langsiktige budsjettiltak regjeringen har gjennomført. En massiv satsing på samferdselsutbygging, på kunnskapsbygging og forskning vil medføre offentlige utgifter. Det medfører nye stillinger og flere offentlig ansatte. Men det er ikke «oppblåsing av utgifter» at det bygges historisk mye veier i Vestfold eller at vi gjennomfører tidenes utbygging av jernbane gjennom vårt fylke. Dette er investeringer i offentlig infrastruktur som vil danne grunnlag for fremtidig vekst og nye jobber. De fleste av oss husker vel stormen om reduserte planleggingsmidler til jernbaneutbygging i Vestfold fra i fjor høst. Ikke minst media og næringsliv var da opptatt av at de offentlige utgifter til planlegging ikke måtte reduseres.

Slik ble det da heller ikke, uten at noen i ettertid har kategorisert det som å bidra til unødig offentlig pengebruk. Det er samfunnsnyttige investeringer som gir avkastning på sikt. At vi tar disse investeringene nå, vil bedre, ikke svekke bærekraften i økonomien på sikt.

Tilsvarende gjelder satsing på tidlig innsats i skolen, på forbedret lærerutdanning, på økning i forskningsmidler. Det vil gi resultater på sikt i form av økt kompetanse i befolkningen. Det igjen gir oss en bedre konkurransesituasjon for å skape nye jobber i årene fremover. Ja, det brukes mye penger fra Oljefondet inn i budsjettene hvert år. Selv om oljepengebruken under denne regjeringen aldri har oversteget 3.0 prosent av fondets verdi. Men det er grunn til å nevne at øvrige partier i Stortinget har om lag den samme oljepengebruken i sine alternative budsjett.

Nøkkelen er imidlertid å bruke disse pengene riktig. På en måte som sikrer våre ungdommer jobber som de og deres etterkommere kan leve av i generasjoner fremover. Ved at Staten investerer i samferdsel og kunnskap legges grunnlaget for å få flere i jobb. Det er det som er hovedgrunnlaget for vårt fremtidige velferdssamfunn. Ikke at vi fører teoretiske diskusjoner om hvor stort oljefondet til enhver tid bør være. Samtidig med en konkurranse om hvilke politikere som vil bruke minst/mest.

Som nevnt er resultatet der omtrent uavgjort. Hovedsaken er hva det brukes til, og hva vi får igjen for pengebruken.

Vi vekslet olje om til eierskap/aksjer i internasjonale bedrifter. Det var lurt, eller kanskje bare flaks? Ja, noen ville jo la oljen ligge der den lå. Omplasseringen har igjen gitt oss nye verdiøkninger. Så må vi på en fornuftig måte veksle vårt eierskap i fondet om i nye muligheter ved å skape grunnlag for nye bedrifter her hjemme. Ved å bruke avkastningen til å investere i samferdsel, kunnskap, forskning og skattestimulanser for privat eierskap til å skape de arbeidsplassene vi trenger. Staten kan bare skape grunnlaget gjennom fornuftige investeringer resten må marked, innnovasjon og privat eierskap ta seg av. Det vi trenger mest av på veien mot 2060, synes imidlertid å være mer fremtidsoptimisme! Det er grunn til det: Norge har nemlig styrken til å gjøre investeringer, vi har en buffer på 7.700 milliarder koner i Oljefondet. Bare halvparten av petroleumsressursene er foreløpig hentet opp og vekslet om. Selv om prisene er lavere nå enn før. Vi har store naturresursser som ren energi, mineraler og sjømat. I tillegg har vi en velutdannet befolkning som gjør oss mer konkurransedyktige internasjonalt, og vi bruker oljepengene fornuftig på investeringer i vei og bane, som gjør oss ytterligere konkurransedyktige.

Det siste ikke minst i vårt eget fylke!

Kommentarer til denne saken