Regner ikke med å få åpne campingplassene som planlagt

Campingfolkets store dag pleier å være 1. mai. Tradisjonelt er dette datoen sommersesongen starter på byens campingplasser. Slik ser det ikke ut til å bli i år.