Retningsvalg og overordnede føringer for Plan for rekreasjon og tilgjengelighet ble sluttbehandlet i kommunestyret 12. mai i år. I det videre planarbeidet skal det arbeides for gode rammer for rekreasjon ved å sikre:

  • Best mulig størrelse og kvalitet på areal langs sjøen, tilgjengelighet for alle og med varierte muligheter for rekreasjon.
  • Tilgang til sjø fra land og fra land til sjø.

Område 10

Bryggetorget tilhører egentlig område 10 : Brygga. Men da de ovenstående føringer ble sluttbehandlet, var Bryggetorget ennå ikke lansert som rekreasjonsområde.

Kommunens fremtidige Bryggetorg er det største ubenyttede rekreasjonsområde på Brygga. Torget ligger sentralt og blir tilgjengelig fra alle kanter - Museumsgata, Thaulows gate og Brygga.

Enkelt å komme i gang

Torget kan anlegges i flere etapper, men allerede i Etappe 1 kan området planeres/asfalteres, og tas i bruk uten større kostnader. Det er kommunen som eier tomta, så dette har kommunen råd til.

Etter at torget er anlagt, kan det i en overgangsperiode møbleres med mobile elementer: Torgboder, benker og bord, flere gatekjøkken på hjul, musikkpaviljong, torgmøbler med markiser, blomster og busker i kasser o.s.v.

Sjøfartshistorisk senter

I denne perioden kan det fra kommunens side jobbes med planer for et ferdig Bryggetorg.

Vi kan få til et Sjøfartshistorisk senter. Et slikt senter vil være et historieformidlende senter som kan finansieres fra fylket og staten. For eksempel har Horten har mottatt titalls millioner kroner til sine historieformidlende kulturbygg. Sandefjord har mistet både bymuseum og sjøfartsmuseum.

Politikerne vet om oss

På Bryggetorget kan det bli tilrettelagt for aktiviteter med varierte muligheter for rekreasjon.

Et åpent Bryggetorg mot sjøen gir både sikt og tilgang fra sjø og land.

Kommunens partiledere er orientert om våre tanker om etablering av Bryggetorget.

Nå vil vi henstille til kommunalsjefene for kultur/idrett/fritid og miljø/plan om å finne plass til Bryggetorget i sitt videre arbeid med Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjorden.

Naturgitte rekreasjonsområder eid av kommunen skal vel ikke brukes til bygging av boligblokker?