Rektor ved kulturskolen: – Opplever mye varme, glede og stort engasjement

Det er over ei uke siden kulturskolen satte i gang med sin nye digitale undervisning. Det er ingen elever som treffer andre elever eller lærere annet enn på nettet.