Rettet pistol mot konas hode og sa «jeg skal skyte deg»

En sandefjording fikk tre ganger så lang straff som aktors påstand etter å ha truet kona på livet.