«Single førstegangskjøpere i Sandefjord har kun råd til 23 av alle boligene til salgs», sto det. En forverret utvikling i løpet av 12 år.

– Det gjør meg rasende trist, i Norge skal alle ha muligheten til å eie egen bolig, sa Bjørn Orerød (Ap), som ønsker seg flere unge mennesker og mer liv i byen.

Misforhold eldre-unge

Det ønsker Sandefjord Byforum også, og flere ganger har vi påpekt misforholdet mellom «forgubbing» av sentrum og viljen til å gjøre noe for å redusere ubalansen i befolkningssammensetningen.

Følgende sitat fra planstrategi for kommuneplan burde mane til endringsinnsats: « … aldersgruppen 20–40 år er underrepresentert i Sandefjord sammenlignet med landsgjennomsnittet, mens aldersgruppen 50+ er overrepresentert.»

Ny politikk!

Et relevant spørsmål til politikerne er derfor:

Bør Sandefjord kommune etablere en boligpolitikk med klart uttrykt målsetting om å innarbeide ordninger som fremmer bosetting av aldersgruppen 20–40 år i egen bolig? Initiativet bør komme fra en politiker med politisk tyngde og sterk interesse for saken.

Noen politikere kjenner til økonomiske virkemidler som «Deleie» og «Bostart». OBOS praktiserer med suksess disse ordningene, som gir en smart inngangsbillett til boligmarkedet for familier og enslige med liten egenkapital. OBOS er ikke aktiv i Sandefjord, men vi har et alternativ i USBL, som bør kunne være medspiller i et lokalt boligbyggeprogram med økonomiske incitamenter.

Flere mindre leiligheter

Andre aktører er banker, utbyggere og grunn- og gårdeiere, eiendomsmeglere også. Om USBL bør for øvrig nevnes at de i høy grad bygger boliger tilpasset borettslagsmodellen, som baseres på husbanklån og lavt startinnskudd for boligkjøperne.

USBL bør bygge noen mindre leiligheter, også nær sentrum, for å komme ned i totalpris og for å få yngre beboere innenfor gang- og sykkelbyen. De bør også kunne bygge leiligheter med en utleiedel, den bidrar til eierens finansiering. Dessuten må politikere og administrasjon prioritere utbyggere som vil bebygge de mange ledige arealene i bysentrum.

Konferanse!

Vi må kunne regne med at noen lokalpolitikeres interesse for byutvikling og unge menneskers boligsituasjon vedvarer, og at det derfor passer med et initiativforslag til slutt:

Invitér lokale aktører i boligsektoren til en konferanse under temaet «Bygg boliger for flere unge».

Dette handler selvsagt også om å gjøre Sandefjord mer attraktiv som tilflyttingskommune for unge bedriftsetablerere og familier.