Risikerer hørselstap uten egnede lokaler

Kommunen ble tilbudt 30.000 kroner i støtte for å utføre en omfattende kartlegging av øvingslokaler for det frivillige kulturlivet i kommunen. Men totalkostnaden for å gjøre jobben blir for stor, og pengene ligger ikke i budsjettet, konkluderte rådmannen.