Jeg er som tidligere politiker stolt av å ha vært med på å redde presteboligen i Prestegårdsveien fra å bli revet – nettopp fra en sulten utbygger, som ønsket å omdanne denne nydelige boligen til en firkantet intetsigende bokoloss i fem etasjer. Se hvilket smykke presteboligen har blitt, etter en kjærlig oppussing. Særdeles praktfull – for nåtid, for framtid.

Alternativer til pub eller treningssenter!

Så til avtalen mellom misjonen og Inter Eiendom.

Man bør ha forståelse for at menigheten ikke ønsker at deres bedehus skal omdannes til en pub, eller et treningsstudio! Men, det må finnes alternativer? Er disse alternativene til riving prøvd?

Svært mange har allerede gitt utrykk for at man har null sympati med at riving av Bedehuset er det eneste alternativet!

Her må allmenheten virkelig få lov til å stille noen spørsmål!

Har menigheten sjekket andre muligheter?

Det er for mange av stor interesse å vite om når ble deres regelverk/vedtekter revidert? Ordrett - hvordan lyder nåværende regelverk/vedtekter angående det å rive Bedehuset? Har eiendommen vært offentlig utlyst? Hvorfor ikke?

Har menigheten sjekket ut om det finnes andre muligheter for fremtidig bruk av deres eiendom, som er i tråd med deres vedtekter/formål?

Hvorfor ikke gi det bort til andre kristne?

For eksempel selge/overlate eiendommen med hus til andre kristne menigheter – kristne organisasjoner – KFUM/KFUK – øvrige speiderorganisasjoner e.l.

Hvis Bane NOR og Sandefjord kommune får det som de vil, så vil som kjent blant annet Speiderhuset i Halvdan Svartesgate om få år bli revet, på bekostning av en ny jernbanestasjon i dette området!

Kan deres eiendom bli et nytt speiderhus? Er barn og unge og speiderbevegelsen godt nok som alternativ bruk av menighetshuset?

Vil være i forgjengernes ånd

Jeg var personlig kjent med flere avdøde mennesker som har donert/gitt bort i kollekt, hele deres betydelige formuer til menighetsarbeid i Indremisjonen. Blant annet i den hensikt å påkoste og ivareta bedehuset i Rådhusgata 5.

Det vil være i deres ånd å overlate eiendommen til andre kristne organisasjoner, eller til annen samfunnsnyttig virksomhet – og spesielt om dette kan komme barn og unge til gode.

Ikke bra med eiendomsutvikler

Ut fra et etisk ståsted i menigheten så bør det være et absolutt siste alternativ å overlate menighetshuset med denne eiendommen til «den eiendomsutvikler som betaler mest for eiendommen.» Fy og skam, dette er opprørende og ikke bra.

Det må være viktig å huske på at det gjennom mange generasjoner er indremisjonens medlemmers eget slit og forsakelse som gjør at Bedehuset fortsatt framstår som et gammelt og praktfullt byggverk i sentrum av Sandefjord. Attpåtil ett av de få overlevende trehus i byen etter den store bybrannen i 1900. Et hus som fortsatt lever i beste velgående 122 år etter denne fæle brannen.

Har krav på vern

Det vil være å begå en stor synd mot våre kommende generasjoner om man velger å rive en så flott representant for vår fortid. I særdeleshet om Bedehuset kan komme til allmenn nytte for andre kristne mennesker. Etter mitt syn kan bare vandaler gjøre noe slikt.

Mitt hjertesukk blir at alle historiske bygninger i Sandefjord som har gjort seg fortjent til historisk omtale, også fortjener, eller må ha krav på, et helt spesielt vern mot riving.

Det fortjener vel også de kommende generasjoner av sandefjordinger.