Ved en detaljert gjennomgang av de vernekriterier som brukes, skårer begge byggene høyt på de fleste kriteriene. Den faktor der det skåreres lavt på, er aldersverdi.

Verdensteateret er bygget i 1916 rett etter brannen, mens de tidligste kinoene i Norge kom omkring 1904.

Samtidig sies Naper`n ha liten symbol- og aldersverdi, selv om SPIR hevder at bygget «framstår som en ambassadør for en banebrytende tidsepoke innen kunst, kultur og arkitekturhistorie kalt funksjonalismen».

Skal bevares

I forslag til bestemmelser og retningslinjer for Murbyen står det følgende:

«Eksisterende bygninger som er omtalt i «Kartlegging av kulturmiljøer i og nær Sandefjord sentrum» innenfor kulturmiljøer og er gitt «stor» på ett eller flere av vernekriteriene, skal bevares og tillates ikke revet. Bygninger som er gitt verdi «middels» på to eller flere vernekriterier, skal som hovedregel bevares og om mulig tilbakeføres, men kan vurderes revet ut fra en samlet vurdering av vernekriterien».

Det sier jo i klar tekst at en eventuell rivning bryter med alt man har vedtatt og som forplikter!

Ros til utbyggerne

Sperrekvartalet eies i dag av GN Power. De har lenge arbeidet med planer for utnyttelsen av kvartalet, og planen er at Sperregården og Borgegården skal bevares. Det er flott, og utbygger skal ha ros for dette. De har hatt en åpen dialog med oss «vernere».

Nå gjenstår det å se om Sandefjord kommune, eier av Verdensteateret og Naper`n, forstår verdien av disse to byggene, og verdien av dem for et velfungerende ungdomsmiljø. De representerer viktige arenaer for kultur og ungdomsarbeid, noe vi fikk rikelig demonstrert i «Norge Nå» for en tid tilbake. De er i tillegg viktige «smilehull» i denne byen som en stor del av befolkningen setter pris på, ung eller gammel.