Røde Kors søker kommunen om støtte – har tapt nesten 300.000 kroner

Kommunen henviser Røde Kors videre til regjeringens krisepakke to.