Sandefjord-Øst Rotaryklubb er først ut med gave til Sandefjord Bymisjons nye prosjekt «Aktivitet for sosialhjelp». Prosjektet ble vedtatt i bystyret torsdag 19. desember og skal gjennomføres via NAV. Det skal opprettes 15 arbeidsplasser. Leder av Bymisjonen, Magnar Teien, forteller at Sandefjord Bymisjon mangler mye utstyr for å sette i gang prosjektet, så gaven fra Rotary kommer vel med. Teien forteller at «Arbeidstjeneste prosjektet» føyer seg fin inn i formålet med Sandefjord Bymisjonen: forhindre Utenforskap, Isolasjon og Ensomhet. Sandefjord Bymisjonn forsøker å være en brobygger og jobber for samskapning mellom ideell sektor og kommunal sektor.