Runar byr på folkets kamp

Lørdag er det folkets kamp i Runarhallen. Det betyr gratis inngang og innsamlingsaksjon.