Usikre på om alle får bruke skistua slik de vil

Ei ny skistue på Runar blir flott, men får allmennheten tilgang hele tiden? Det splittet formannskapet og endte med blått mot rødt.