Sa ja til at 10 utvalgte personer skal få lønnsstøtte fra kommunen i stedet for sosialhjelp

Veien ut av passiv sosialhjelpsstønad kan være en jobb der Sandefjord kommune betaler brorparten av lønnen slik at personen får prøvd seg i ordinært arbeidsliv.