Så mye kommer koronakrisen trolig til å koste Sandefjord

Koronakrisen koster Sandefjord dyrt, og i løpet av 2020 kan den totale kostnaden for kommunen i økte utgifter og tapte inntekter i verste fall nærme seg 100 millioner kroner.