Men nå ser det allikevel ut til å bli realisert.

Må være gode grunner

Når kommunale eiendeler skal selges, er det særlig én faktor som er viktig: Når man selger vår felles eiendom, må det være gode grunner for salg, og det skal være den beste løsningen for oss alle. Det er ikke sånn at kommunen skal drive med alt, men det er heller ingen klar grense for hva kommunen skal drive med så lenge det er til innbyggernes beste.

I saken som skal behandles av kommunestyret, er det vurdert fordeler og ulemper med salget, og etter Rødts mening er det ikke til innbyggernes beste å selge selskapet. Styret i SFJBB har satt opp fem punkter som de ber politikerne vurdere «selg/ikke selg» før man tar en beslutning:

Fem viktige spørsmål

  • Kommunens samfunnsoppdrag knyttet til etableringen av SFJBB er utført (bredbånd til folket). Har likevel SFJBB en så viktig samfunnsoppgave at det bør være under kommunal kontroll?
  • Hvor viktig er det å eie sin egen infrastruktur? Er vi komfortabel med at en ny eier vil kunne videreselge selskapet og fibernettet til en internasjonal eier utenfor vår kontroll?
  • I hvilken grad trenger kommunen kapital for å realisere konkrete prosjekter de ikke ville kunne finansiere uten salg av selskapet?
  • I hvilken grad tenker kommunen de kan få bedre avkastning på midlene andre steder?
  • SFJBB er i dag blant de beste i landet på å yte service og support til kundene. Er vi villige til å akseptere leveranse av produkter og tjenester til innbyggerne med potensielt vesentlig lavere kundetilfredshet?

Rødt mener alle disse spørsmålene gir svaret «ikke selge».

Salg økonomisk ugunstig

Det er lite i utredningen av salget som peker mot at det rent økonomisk vil være gunstig å selge selskapet. Pengene vil i så fall måtte settes i fond, og med dagens økonomiske situasjon er det høyst usikkert hvordan avkastningen vil bli. Hadde vi solgt selskapet for to år siden, hadde vi sittet igjen med en negativ avkastning i dag.

I år tar kommunen ut 35 millioner kroner i utbytte som styrker kommunens drift. All den tid mange tunge investeringer i selskapet er tatt og et stort fibernett er bygget ut, kan man forvente godt utbytte også i årene framover.

Det er viktig med pragmatisme når det gjelder å håndtere innbyggernes felles verdier, og et salg av Sandefjord Bredbånd er etter Rødts mening ikke et godt valg.