Salt og grus på veien vurderes nøye: – Strør ikke for letthets skyld

Kommunen salter veier i overgangsperioder og på veier hvor det er mye trafikk og bussruter. Forbruket av salt er lite, sammenlignet med fylkes-, riks- og europaveiene.