Salt og grus på veien vurderes nøye: – Strør ikke for letthets skyld

NYTT UTSTYR: Sandefjord kommune har anskaffet nytt saltutstyr, som reduserer saltforbruket til absolutt minimum.

NYTT UTSTYR: Sandefjord kommune har anskaffet nytt saltutstyr, som reduserer saltforbruket til absolutt minimum. Foto:

Kommunen salter veier i overgangsperioder og på veier hvor det er mye trafikk og bussruter. Forbruket av salt er lite, sammenlignet med fylkes-, riks- og europaveiene.

DEL

– Det er gjort en grundig avveining om vi skal strø, enten om det er med grus eller salt. Vi strør ikke for letthets skyld, men for brukerne av veien.

Det sier avdelingsleder for veidrift ved Sandefjord kommune, Bjørn Bochelie.

Etter snøfallet de siste dagene har kommunen vært ute ved de kommunale veiene, hvor de har driftsansvar, for å brøyte og strø.

Bochelie forklarer at kommunen bruker salt i enkelte situasjoner. I utgangspunktet strør de med salt i overgangsperioder, altså når temperaturene ligger rundt null grader.

– Da har vi utarbeidet en rode, hvor saltbilen kjører. I hovedsak kjører saltbilen ved veier hvor det er mye trafikk og der bussen kjører. I tillegg kan veier i nærheten av bruer eller bekkeos strøs med salt. Vi vet også av erfaring at noen veier blir glattere enn andre. Dette kan være veier som har en overgang til en fylkeskommunal vei, hvor det saltes, sier han.

Lite saltforbruk

Når kommunen ikke bruker salt, strør de med grus, ikke sand.

– Hensynene vi ser på når vi strør er miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet. I et typisk utlegg av salt, legger vi ut fem til 15 gram salt per kvadratmeter med vei. Når vi legger ut grus, er det 250 til 300 gram til per kvadratmeter med vei. Man kan peke på at salt ikke er miljøvennlig, men grusen må også transporteres og produseres. Her må vi gjøre en helhetsvurdering, og vi velger å bruke så lite som mulig, sier Bochelie.

I vintersesongen 2018 til 2019 ble det brukt 241.000 tonn salt på norske veier, ifølge tall fra Statens vegvesen. Året før ble det brukt 325.000 tonn.

Sandefjord kommune har variert saltforbruk, men Bochelie kaller forbruket forsvinnende lite. Enkelte år har kommunen et forbruk på rundt fire til fem tonn.

– Selvfølgelig bruker vi mer enkelte år, men likevel er forbruket veldig lite, sammenlignet med fylkes, riks og europaveiene. Vi har også anskaffet nytt saltutstyr, som reduserer saltforbruket til absolutt minimum og saltet kan legges ut mer tilpasset været. Mannskapene er erfarne og svært kompetente til å benytte utstyret for å få forbruket ned på et minimum. I tillegg har vi utstyr som gjør at vi får vekk mer av snøen, slik at vi har mindre behov for salt, sier Bochelie.

Hvordan påvirker salt grunnvann, bilen og asfalt

  • Ifølge Statens vegvesen viser undersøkelser at bindemiddelet i asfalten ikke løses opp av saltløsning. Hovedårsaken til slitasje på vegdekket er ifølge vegvesenet piggdekkbruk, som blir større på våt enn tørr vegbane.
  • Salting vil akselerere korrosjon på jern og stål på biler, men under kalde og tørre vintre vil korrosjonen på bilen være mindre enn ved milde og fuktige vintre.
  • Saltingen fører til at korrosjon på kjøretøyer starter tidligere enn uten salt, og korrosjonshastigheten blir større. Redusert korrosjon på kjøretøyer oppnås med god understellbehandling, hyppig vask av opphopet skitt og salt, parkering på godt ventilerte plasser og raks utbedring av eventuelle lakkskader.
  • Salt vann kan sige gjennom jordsmonnet nær vegen og ned til grunnvannet. Konsekvensene av dette vil variere alt etter saltmengder, nedbørsmengder, grunnvannsmagasinets og brønnuttakets størrelse og nærhet til veg.
  • Små grunnvannsmagasiner og små brønner (enkelthusbrønner) med lav gjennomstrømning er generelt mest følsomme for saltforurensning. Grunne brønner nær veg kan i verste fall få en så betydelig økning i saltkonsentrasjonen som følge av vegsalting at de ikke kan brukes til drikkevann. Risikoen for dette avtar vanligvis jo lenger fra vegen brønnen er, og jo større grunnvannsmagasinet er.

KILDE: Statens vegvesen

– Kjør forsiktig

Kommunen salter veien både for å sikre god framkommelighet, og for å forebygge ulykker.

– Salting av veien er som alt annet, det må gjøres med måte. Jeg kjenner ikke til at grunnvannet i Sandefjord er skadet som følge av salt på veiene, det må i så fall komme av avrenning fra fylkesveiene, som saltes mye mer enn de kommunale veiene. Når vi legger grus på veien, og bruker 250 gram per kvadratmeter med vei, blir det mye etterhvert, sier han og fortsetter:

– Grusen, som ligger igjen på veien, må feies opp. Når våren kommer og snøen smelter, ligger restene av gruen igjen. Når det da blåser opp, kan de som har luftveisproblemer få utfordringer.

Kommunen har ikke som mål at de kommunale veiene skal ha like god standard som fylkesveiene, men at det skal være framkommelig for normalt utrustede biler.

– Jeg må på det sterkeste oppfordre til å kjøre forsiktig og selvfølgelig bruke vinterdekk av god standard. En regel alle bør følge på vinterføre, er å kjøre etter forholdene, avslutter han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.