Gå til sidens hovedinnhold

Den blåblå regjeringen vil overstyre togutbyggingen. Så det singler i glass, lokalpolitikere fra H, FrP og V!

Artikkelen er over 4 år gammel

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har lagt fram to foreløpige skisser til framføring av dobbeltspor gjennom/forbi Tønsberg og Sandefjord.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vakt oppstandelse og bestyrtelse, både i allmennheten og i det lokale politiske miljøet. Tønsbergs Blads nyhetsredaktør er kvalm, ordførere karakteriserer planene som et sjokk, som valg mellom pest og kolera, Sandefjord-ordføreren vil praktisere sivil ulydighet om nødvendig osv. Motstanden mot planene både i Tønsberg/Nøtterøy og Sandefjord synes kompakt. Her skal det reises en opinion!

Jeg skal i dette innlegget ikke forsøke å veie pro et contra, ikke gå inn på behovet for raskere jernbane for å konkurrere med bilen, framheve Stokkes (Sandefjords?) glede over å beholde Stokke jernbanestasjon eller Tom Olav Kjær (NHO) sin uttalelse om at «du må knuse noen egg for å lage omelett».

Mitt anliggende er et annet, som burde interessere politikerne fra Høyre, og FrP spesielt, men også de fra Venstre og KrF, og alle andre fylkes- og lokalpolitikere som nå skal mene noe om denne saka. I regjeringserklæringa til den blåblå regjeringa går det fram under kapittel «Samferdsel» at Regjeringa vil «øke bruken av statlig regulering for prosjekter av nasjonal betydning».

Det kan høres uskyldig ut, men er det ikke! Regjeringa mener alvor, og de to siste årene har de iverksatt statlig reguleringsplan i 7 prosjekter, hvorav 5 handler om samferdsel, og 2 om jernbane (Ringeriksbanen og Voss-Arna). Statlig reguleringsplan går kort og godt ut på at staten overtar planlegginga fra bunnen av.

Lokaldemokratiet settes til side, av overordna nasjonale hensyn. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ved flere anledninger pekt på nettopp dette som metode for å korte inn tid, effektivisere planlegging og kutte kostnader. Folkestyret er for dyrt! Her leverer Regjeringa det de lover. De fem kriteriene for å iverksette statlig reguleringsplan er interessante:

• Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen

• Det er større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor uenighet mellom kommunene i valg av løsning

• Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser

• Det er et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan

• Når det er store konflikter mellom statlige myndigheter

NB: Det er nok at ett av disse kriteriene er oppfylt for at staten kan vedta statlig reguleringsplan. Da er det staten som har bukta og begge endene.

Det kan sjølsagt være gode samfunnsmessige begrunnelser for en slik framgangsmåte, men de har uansett den svakheten at de tilsidesetter lokaldemokratiet. Og det vil vi vel ikke?

Det er her glasshuset kommer inn: En del av de samme politikerne som nå hyler opp om Bane NOR sine planer, slår på skjold og trommer og vil tvinge staten til å tenke annerledes – det er de samme politikerne og partiene som hyller Stortingets (statens) suverene rett til å slå sammen kommuner – om så med tvang! Da var det ingen nåde for lokaldemokratiet, folkeavstemminger, aksjoner eller kommunestyrevedtak. Da var det statlig tvang som ble etterspurt. Statens suverene rett til å fatte overordna vedtak uten hensyn til det skarve lokaldemokratiet ble hyllet av lokale Høyre- , Venstre- og FrP-politikere. Nå vil mange av de samme bruke både det formelle og uformelle lokaldemokratiet til å stoppe staten. Det singler i glass i Tønsberg, Færder og Sandefjord…

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.