Sammenstilt med det politikerne sa, kan man spørre om redaktøren med sin leder mener å gi uttrykk for at kritikk mot Sandefjords Blad får at demokratiet henger i en tynn tråd.

Det er i tilfelle uttrykk for et lite demokratisk sinnelag. Cathrine Andersen har da også i et tilsvar til lederen presisert har hun aldri har uttalt noe som kan tolkes som et ønske om å blande seg inn i avisens dekning av aktuelle saker.

LES OGSÅ: «Demokratiet henger i en tynn tråd»?

Redaktør Ulrichsen fulgte opp sin leder med et friskt Facebook-innlegg, der han blant annet skriver: «Vi har mye å diskutere i Sandefjord. Hvorfor går ungdomsgjenger løs på personer med nedsatt funksjonsevne, hvorfor endte markeringene 23. april i opptøyer – og ikke minst hvorfor ble det kastet stein etter politiet i Sandefjord, i går igjen?

Ja, nettopp, vi har mye å diskutere i Sandefjord. Sandefjords Blad har som avis et samfunnsoppdrag. Å bringe informasjon om hva som skjer i lokalsamfunnet er en viktig del av dette samfunnsoppdraget. Avisen bringer hele tiden nyheter om hva som skjer og setter fingeren på viktige saker og forhold det må gjøres noe med.

LES OGSÅ: Hvordan fikk du til dette Ulrichsen?

Men pressens samfunnsoppdrag stopper ikke med nyhetsdekningen. Pressens rolle i demokratiet er å gjøre informasjon, politikk og kultur tilgjengelig for folk flest. Den skal gir oss kunnskap og grunnlag for å delta i debatt om samfunnet og samtiden.

Hvordan oppfyller Sandefjords Blad den delen av samfunnsoppdraget som dreier seg om kunnskap og grunnlag for å delta i debatt om samfunnet og samtiden? Hvor er artiklene som gir innsikt og kunnskap til å forstå det som skjer og kanskje kan gi grunnlag for oppfatninger og ikke bare gir sjokk over vold og hærverk? Slik journalistikk finnes vel knapt i avisens spalter; jeg tilstår gjerne at jeg ikke er blitt særlig innsiktsfull av det den skriver.

LES HVA ULRICHSEN SKRIVER HER: Demokratiet henger i en tynn, tynn tråd – også i Sandefjord

Jeg var kanskje naiv i min tro på at en lokalavis skal ta lokalsamfunnets puls og gi innsikt og kunnskap. Naiv i min tro på at tilgjengelighet og kontakt er en viktig del av dette.

«Vik fra meg Satan.» Ja, slik kunne man lese et oppslag på avisredaksjonens inngangsdør ifjor høst. Oppslaget gav utvetydig beskjed om at her ønsket man ikke Sandefjordinger eller andre på besøk. Her skulle utenverdenen stenges ute. Jeg klarte å smette usett inn da avisens kontornabo kom ut. Nå har avisen stukket seg enda mer bort, i Thor Dahls gate. Jeg har ikke undersøkt om det er navn på døren.

Er det mulig for en mediebedrift å ta pulsen på lokalsamfunnet uten å praktisere åpenhet og tilgjengelighet? Er det mulig å få den innsikt og kunnskap som kan formidles til andre for en god debatt som samfunnsforhold. Danskene har et godt uttrykk: «Den som ser innover, vender røven mot verden».

LES OGSÅ: 23 straffesaker etter opptøyene på Torvet

Så håper jeg at jeg ikke har utløst redaktør Ulrichsens harme med ovenstående.

For ordens skyld understreker jeg at jeg er for ytringsfrihet og demokrati. Jeg bare uttrykker et savn. Jeg har ingen formening om hva Sandefjords Blad skriver, vet bare hva jeg også gjerne skulle lese i avisen.

LES OGSÅ: Konsekvenser etter SIAN-markeringen: – Markant nedgang i omsetning