Samlet inn 50.000 kr på 22 minutter - første skritt mot flomvern er tatt

De fleste har andre ting å tenke på enn høy vannstand i disse dager, men likefullt: Arbeidet med å demme opp for framtidige, uønskede vannmasser i sentrum er i gang - på papiret.