Brannsjefen roser befolkningen: - Vi blir flinkere og flinkere til å ta vare på verdiene våre

Folk blir flinkere og flinkere til å passe på verdiene sine. I 2018 var det 38 bygningsbranner i Sandefjord kommune. Det er heldigvis mange år siden noen har mistet livet i brann.