Pilotprosjektet «Trygg hjemme» ble en suksess. Nå innføres det i hele Sandefjord kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Et bredt, tverrfaglig samarbeid skal forhindre branner i Sandefjord kommune. Bugården hjemmesykepleie, Vardeveien ambulant team, praktisk bistand indre sone og Sandefjord Brann og Redning har jobbet med et pilotprosjekt mellom januar og mai. Det var så vellykket at hele kommunen nå skal læres opp i det samme.