Like ofte som de rykker ut til brann, rykker de ut fordi noen bruker alarmanlegget feil. Sjekk hva brannvesenet drev med i fjor.

Kun hvert syvende oppdrag brannvesenet rykket ut på i fjor, var brannslokking. Ofte snur brannbilen før den har kommet fram.