Hva slags byutvikling skal vi ha i den nye storkommunen?

Bylivet skapes av aktørenes behov og bidrag - her fra Handelens dag i år.

Bylivet skapes av aktørenes behov og bidrag - her fra Handelens dag i år. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Byen må gi trivsel og nytte for alle.

DEL

MeningerSandefjord kommune har slik det er i dag en mellomstor norsk by som kommunesenter.

I Andebu og Stokke har de mindre kommunesentra, men de er stort sett fornøyd med det kommunesenteret de har. Fra nyttår blir ting gradvis annerledes. Hvordan vil innbyggere og folkevalgte i de to minste kommunene i  sammenslåingsprosessen forholde seg til Sandefjord sentrum? Er det nå ”deres by” også? Vil ikke en hver aksept og bruk av Sandefjord sentrum, bety å snu ryggen til sitt eget lokalmiljø?

Det er ikke vanskelig å sette seg inn i den usikkerhet stokkesokninger og andebusokninger opplever når deres kommuner ”blir borte” til fordel for en ny storkommune fra nyttår. Det er nok både håp og engstelse hos de som nå opplever store endringer.

I løpet av de siste årene har det også skjedd en voldsom endring i alle byers liv! Og med det endrer også allmennhetens oppfatning og utbyggernes investeringsvilje i byene seg. For eksempel ser vi at bilen fortrenges sakte men sikkert og husene blir høyere. Må det være sånn? Hvilken fremtid er det for byene?

Sandefjord Byforum har bidratt i byutviklingen i Sandefjord i 18 år, med seminarer og debatter, høringsuttalelser, rapporter, ressursinnhenting og avisoppslag om alt som har med byutvikling å gjøre. Og vi har tro på byen! Det meste av det vi driver med har med menneskelig aktivitet å gjøre, men også rammene for denne aktiviteten, som gater, hus, butikker, parker, kulturscener,  kriminalitet og miljøvern.

Vi kjenner derfor et ansvar nå for å invitere alle fra Andebu og Stokke inn i diskusjonen, om det er vanlige innbyggere, firmaer, politikerne, foreninger -  eller etatssjefer og kommuneansatte.  Det er vårt mål at flest mulig av dere skal kjenne at  dere er velkommen til sentrum, og at deres talenter, ideer og ressurser blir satt pris på. Sandefjord trenger dere for å lære mer om levekår og kultur, det vet vi. Og bare ved deres blotte nærvær, gjør dere gater, lekeplasser og utesteder triveligere for oss alle. Og dere er verdifulle kunder i butikkene, kaféene og utestedene.

I en innspillsserie utover våren 2017 vil Sandefjord Byforum se på de muligheter vi har nå når vi har blitt flere, og samtidig gi en liten innføring i de evigvarende prinsipper for byen, så vel som å presentere fascinerende nye løsningene som har blitt utviklet og tatt i bruk de sist årene. Vi vil også se på noen av de største prosjektene i privat og offentlig regi som er på trappene, så alle kan være med å danne seg et bilde og en mening om dem. Sandefjord Byforum ønsker å bidra med inspirasjon, fakta og forståelse om byens livsvilkår og ikke minst hvor avhengig den er av alle de ulike aktørene. Byen må gi trivsel og nytte for alle! Å få flere bybrukere er en STOR glede for en by som Sandefjord! Og en liten utfordring, fordi vi også må være åpen for endringer.

Serien vil komme inn på:

  • Hvem eier byen – hvem har ansvaret?
  • Er du bonde i byen eller sosial byentreprenør?
  • Hvordan vil fremtiden endre det vi kaller byliv?
  • Grønt skifte i byutviklingen – hva vil det si i Sandefjords tilfelle?
  • Helse, trygghet og god oppvekst – er det uforenelig med byens vekst ?
  • Bykultur eller kulturby – den enkeltes initiativ eller et samfunnsansvar?
  • Gode intensjoner, men – Det tar så lang tid!
  • Hva vil trolig skje de neste årene?
  • Ville ideer og realistiske fremkritt

Vi håper at stokkesokninger og andebusokninger vil finne nytten av å bli aktive i Sandefjord sentrum. Da hviler det på oss i gamle Sandefjord å invitere dem inn.

Slik at vi opplever et felles ansvar for å se på de muligheter det nye samarbeidet gir.

Nå ønsker jeg dere alle en riktig god jul, så sees vi på nyåret til felles dyst for en god byopplevelse!

ANDRE MENINGER:

Vestfoldbyer settes på vent - igjen!

Mye bra i planen for Chr. Hvidts plass, men ikke godt nok

Kommunen slår seg selv på munnen om Chr. Hvidts plass 3 

Send inn tekst og bilder «

Hva mener du om byutviklingen? Bidra til Sandefjord Byforums debatt om byutvikling.

Artikkeltags