Gå til sidens hovedinnhold

– Dette er ikke ferdig og akseptert!

Artikkelen er over 2 år gammel

12. desember skal våre politikere vurdere et forslag til utbygging fra Carlsentomta og bryggeområdet helt ned til sjøen, mot La Scala og Thor Dahl-bygget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eller rettere sakt, de skal vurdere varsel om reguleringsplan for området! Ikke et utbyggingsforslag. Det er nemlig en vesentlig forskjell!

Vi er altså, til tross for Sandefjords Blads førstesideoppslag 19. januar i år «Om 4–5 år ser det slik utpå brygga»og «Slik blir det på Brygga når Carlsenkvartalet er ferdig» i et annet førstesideoppslag 4. november, svært tidlig i prosessen!

LES OGSÅ: Vi behøver ikke utvikle byen vår på bekostning av dem som allerede bor der

Det er ikke for sent å gjøre seg opp en selvstendig eller politisk mening om man mener noe helt annet og ytre den!

Og til tross for at Hjertnes Eiendom og Spir arkitekter nærmest har ferdigtegnet bebyggelsen på tomta, har ingen godkjent verken størrelse, høyder, funksjon eller plasseringer ennå! Vi må for all del ikke kortslutte den demokratiske prosessen ved å fremstille dette prosjektet som ferdig bearbeidet og politisk akseptert! Den skal gjennom flere gangers behandling i kommunen med høringsrunder og muligheter for en offentlig debatt om hva byen vil ha og trenger!

LES OGSÅ: – Fellesskapet taper om Carlsenkvartalet nedbygges

Politikerne må oppdateres på tidligere føringer, og sørger for en korrekt politisk prosess! Ikke minst tatt i betraktning at tomta per i dag er kommunens eiendom, og vil være det til vi velger å selge. Det er nemlig slik at det kun ved et godkjent prosjekt er mulig for Hjertnes Eiendom å kjøpe tomta av oss.

I Sandefjord kommune og i nasjonale fagmiljøene sitter personer med stor og viktig kompetanse om hva en aktiv sjøfront og velfungerende bryggeområde har å si for en by, en kommunen og et helt samfunn.

Det er vesentlig å unytte området riktig om man vil være en tiltrekkende by for mennesker i ulike roller; innbyggere, turister, potensielle tilflyttere, og kompetansearbeidstakere. Det er disse gruppene som bygger samfunnet, og som vi bygger for.

LES OGSÅ: Slik blir det på Brygga når Carlsenkvartalet er ferdig

Vi har sett en positiv utvikling av restaurantområdene på brygga, fra Kismat, Brygga 11, la Scala, Kokeriet og Pir 4, og utesteder som James Clark, Kurbadhagen og Gulating, som trekker akkurat den riktige aldersgruppen til brygga, – de Sandefjord er ute etter for å styrke sin posisjon i næringsliv og samfunnsutvikling. Vi har en landskjent fiskehandler og flere historiske skip og båter å bygge videre på. Men vi mangler ennå mye for å få et aktivt og tiltrekkende bryggeområde. Vi bør ha en sammenhengende sjøfrontpromenade, vi bør ha aktiviteter rettet mot barn og båtfolk, og bedre muligheter for ulike arrangører som kan skape liv.

Og vi bør gjøre bedre nytte av kontakten med byen, sjøen og fjorden, og den sentrale betydningen hav og fjord har for Sandefjords identitet og historie.

LES OGSÅ: La Berggren leve!

I utkastet til Hjertnes Eiendom derimot, legges det opp til tett boligbygging, som vil gi området et privat preg, med bygg som henvender seg til et indre gårdsrom, ikke byen og brygga, der allmennheten stenges ute. Byen går derved glipp av en unik mulighet til å utvikle en identitetsskapende og myldrende sjøfront, slik de har i andre byer.

Sandefjord Byforum har fulgt saksgangen på nevnte areal siden 1997, og deltatt i omfattende prosjekter og prosesser underveis. Disse har vært initiert av både Sandefjord kommune, Sandefjord Høyre og Sandefjord Byforum. I 2013 innbød kommunen tre anerkjente arkitektkontorer til en konkurranse om den beste løsningen for det samme området. Dark Arktitekter vant konkurransen, og deres vinnerutkast var gjenstand for videre bearbeidelse gjennom, seminarer, folkemøter og faglige møter. Vinnerutkastet til Dark Arkitekter viste lave bygninger med restauranter, lekeområder, kontorer og offentlige funksjoner, med god kommunikasjon til Preståsen, Bjerggata-området, Badeparken og sentrum, og en sammenhengende promenade langs hele sjøfronten.

LES OGSÅ: Uten fortetting blir det ikke noe liv i sentrum

Det har vist seg at Darks plan ikke kan gjennomføres på grunn av dårlige grunnforhold (har vi hørt det før?). Men betyr det automatisk at det skal bygges boligblokker på opp til 8 etasjer som knuger de historiske miljøene bak, og kveler bryggelivet? Bygningsmassen som er planlagt er på størrelse med Hvaltorvet! Eller halvparten av hele Kilen utbyggingen, om man vil! Er virkelig boligblokker på bryggekanten det vi trenger mer av i Sandefjord?

LES OGSÅ: Skulle Tjomslands argumenter få gjennomslag på Brygga, blir jo alt som før!

Sandefjord Byforum vil på det sterkeste oppfordrer til at en reguleringsplan for Carlsenkvartalet ikke blir behandlet før en større plan om utvikling av Sandefjord sjøfront foreligger. Politikerne må gis tid til å sette seg inn i tidligere prosesser og kompetanseinnhenting, og oppdateres på nye muligheter for utvikling av en aktiv sjøfront. I planen må også fremtidig ferjedrift tas med i vurderingen. Jeg ser den fremlagte illustrasjonen som et grelt eksempel på hva som kan bli resultatet om man IKKE har en helhetlig og langsiktig plan for hele bryggeområdet.

ANDRE MENINGER:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.