Dette prosjektet startet i 2005 i samarbeid mellom Statens Vegvesen, Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune med mål om å fremme sykling. Dessverre, selv om vi har hørt mye snakk om sykkelbyen Sandefjord, er vi fortsatt langt unna å kalle oss en ekte sykkelby. La meg forklare hvorfor:

Manglende infrastruktur:

- Vi har kun tre kilometer med sykkelfelt i kjørebanen. Det er langt under prosenten av det totale veinettet i Sandefjord.

- Vi har én strekning, mellom Museumsgata og Hvalfangergata, hvor vi har separat gange og sykkelsti (hele 110 meter).

- Sandefjord har riktignok et relativt rikholding sett av kombinerte gang- og sykkelstier. Dessverre innbyr de til heller utrygg ferdsel:

 • Private eiendommer, med høye hekker, byr på utfordringer når bilister herfra skal ut i kjørebanen. De ender med å stoppe midt utpå gang- og sykkelstiene.
 • Stiene benyttes til alt fra barnelek og ballspill til vareleveranser og elsparkesykkel-”parkering”.
 • Sykkelstiene inneholder et nokså rikholdig innslag av mennesker og dyr med en sprikende forståelse og oppfattelse av trafikale prinsipper, både med og uten hodetelefoner.

Mangel på pendlervennlige fasiliteter for syklister:

 • Pendlere har få trygge steder å parkere syklene sine, og dette gjør det utfordrende for dem å velge sykkel som transportmiddel.
 • Hverken politi, Bane Nor, eller kommunen gjør nok i å forhindre tyveri av sykler, og etterforskningen av sykkeltyverier henlegges hver gang.
 • Prisen for “sikker” sykkelparkering, som blant annet Bikely tilbyr, overgår prisen man må betale for å parkere bilen på Bane Nors pendlerparkering per måned.

Dårlig vedlikehold:

 • Våre syklister lider under manglende feiing av kjørebane og gang- sykkelstier. Riktignok feies det etter vinteren, men all grus og sand som virvles opp fra veikanten, og som dras inn fra jorder og private hager, blir liggende helt til neste vår.
 • Asfalten på gang- og sykkelstier blir sjelden eller aldri oppgradert, noe som gir en ujevn sykkelopplevelse. Sykkelstien langs Hegnaveien gir et godt inntrykk av tilstanden

Ambisjonsnivået må opp mange hakk

Byen trenger en helt ny giv, og et helt annet ambisjonsnivå for å stimulere til økt sykling:

 • Det er behov å øke antall kilomenter med sykkelfelt i kjørebanen kraftig, la oss starte med hele Ringveien.
 • Overganger mellom gang- sykkelsti og fortau, eller gang- sykkelsti og kjørebane må utbedres over hele kommunen.
 • Vi trenger gratis og sikker sykkeparkering ved Sandefjord jernbanestasjon, Fokserød trafikknutepunkt, Stokke stasjon og Sandefjord Rutebilstasjon.
 • Byen bør ta sikte på å feie kjørebane og gang- sykkelstier 2-3 ganger i året.
 • Politi og kommune må ta effekten av henleggelser av sykketyverier mer alvorlig. Disse tyveriene gjør at folk vegrer seg mot å benytte sykkelen.
 • Byen bør tilby gratis service av sykkel før vårsesongen starter til alle byens innbyggere.