– Dette bekrefter at kommunen gjør mye riktig med knappe ressurser. Bak de gode resultatene ligger det langsiktig og stabil styring fra de folkevalgte, og ikke minst mange dedikerte og kompetente ansatte som gjør en kjempeinnsats, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i en pressemelding fra kommunen.

«Norges best styrte kommuner» er en årlig rapport som sammenlikner styringen av landets kommuner. Årets rapport er laget av Agenda Kaupang for Storebrand livsforsikring.

Blant de beste

I rapporten legges det vekt på ting som kvalitet, kostnader og finanser.

Kommuneindeksen viser at Sandefjord ender på en 10. plass totalt i undersøkelsen. De tre beste kommunene i følge rapporten er Lurøy, Krødsherad og Gjerdrum

Men Sandefjord kommune kan samtidig glede seg over at kommunen er best i landet blant de store som har flere enn 45.000 innbyggere.

Totalt 23 kommuner i landet har mer enn 45.000 innbyggere.

Kommunen vår er blant de beste i landet på ting som «laveste kostnader», «mest effektive», «beste finanser» og «best styrt».

«Blant de store kommunene er det Sandefjord, Sandnes og Larvik som gjør det best i Kommuneindeksen. Samlet sett gjør de store kommunene det godt. Det er bare tre av de 23 store kommunene som rangeres dårligere enn nr. 200. Blant de store kommunene er det Sandefjord, Larvik og Tønsberg som har de laveste kostnadene. Alle de 10 på toppen har betydelig lavere kostnader enn gjennomsnittet av norske kommuner», står det i rapporten.

– Bruker ikke penger vi ikke har

I pressemeldingen trekker kommunedirektøren fram at det å levere gode tjenester til innbyggerne i Sandefjord, er det viktigste kommunen driver med. Han peker også på at lavt inntektsnivå gjør det helt nødvendig å drifte effektivt og godt.

– Vi forsøker å få mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelig, og vi bruker ikke penger vi ikke har. Stort sett er det også god politisk forståelse for at utgiftene må tilpasses inntektene. Samspillet mellom politikk og administrasjon er avgjørende for at vi skal lykkes, sier han.