Det som slår meg, er at flertallet av byens politikere mangler en visjonær, tydelig og retningsgivende plan for byens utvikling og utseende med hensyn til den åpenbare kvaliteten det er å ha by med sjøfront! For ikke å snakke om en by med gammel, historisk bebyggelse og sjøfartstradisjon. Og en by med sjarm og særpreg. Enn så lenge.

De som bestemmer, og de som fører disse sakene i pennen i kommuneadministrasjonen, fremstår nærmest som ivrige talerør for profitt-tørste investorer. De nærmest logrer når det kommer en eiendomsutvikler som «vil noe» med tomta si, og som sammen med språk-akrobatiske arkitekter selger inn budskapet med trendord som bærekraft, miljørettet fortetting, fremtidsrettet utvikling, arealeffektivitet og blablabla.

Noen politikere er flinkere til å logre enn andre. Jeg behøver ikke nevne partier, men vis det gjerne i valgkampen! Vi har en kommunedirektør som altså mener at dette området – Carlsenkvartalet – helt naturlig er et transformasjonsområde som må være mer arealeffektivt. Hva i alle dager mener han egentlig med det? Kan det utdypes med belegg i fakta? Jeg etterspør også hva den konkrete gevinsten i så fall er, og for hvem eller hva?

Mange byer i Norge har bygget sin Aker Brygge. Oslo, Harstad, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Kragerø, er bare noen få eksempler. Vi ser det hele kysten rundt. Byer med sjøfront, der vi kan se sjøen fra byen, og fra sjøen ser man inn i byen. Mange steder ser man nå rett i en vegg av mer eller mindre ruvende boligblokker, både fra sjøsiden og bysiden. Noe av bebyggelsen er så brutal at den tar kvelertak på det som er igjen av historisk bebyggelse, sjarm, og kvalitetene av å oppleve en kystby. Og det ser like pregløst ut over alt!

For ikke å gjøre samme tabben som mange andre byer har gjort med å tette igjen sjøfronten bit for bit, kunne jeg ønske at politikerne i Sandefjord var så modige og fremsynte at de gikk mot strømmen av alle andre Aker-brygge-frelste. At dere turte å la Sandefjord forbli en kystby, med både gammel og ny bebyggelse i harmoni med hverandre. For det går fint an! Jeg er ikke motstander av nybygg eller moderne arkitektur, snarere tvert om. Det finnes mange gode eksempler på at nytt og gammelt harmonerer og tilfører helheten kvaliteter.

Politikerne kan – og bør – legge føringer for hvilke helhetlige uttrykk byen skal ha og utvikle seg etter; bygghøyder, fargebruk, materialvalg, siktlinjer, byens «grammatikk», formål med og bruk av sjøfronten, rekreasjonsområder, grønne lunger osv. Å overlate dette til enkeltinvestorer og «tilfeldige" eiendomsutviklere som er flinke til å få politikerne og andre til å logre, gjør at utviklingen skjer på andre premisser, stykkevis og delt. Debatten om Carlsenkvartalet har aktualisert disse temaene.

Les også

Hvor lenge skal en tomteeier la seg presse av en tomtefester ?

Jeg har ingen fasit på hva Carlsenkvartalet eller Tivolitomta skal brukes til. Men jeg er opptatt av at vi har bevisste politikere som mener noe om hvordan denne byen skal se ut om 50 år. Hvilke kvaliteter og særpreg med Sandefjord som skal videreføres inn i fremtiden. For det bestemmes nå.

Sandefjord er ikke Manhattan eller Barcode eller Kaldnes eller Sørenga. Sandefjord er Sandefjord. Eller Fjorn – som mange sier! Så lenge vi kan skimte fjorn …