Det er VG som melder at totalt 244 kommuner ble rammet av en teknisk svikt i et system har ført til at bekymringsmeldinger aldri har kommet fram til barnevernet.

Kommunens IKT-avdeling har mandag jobbet etter leverandørens anvisninger for å finne ut hvor mange meldinger som har forsvunnet i Sandefjord.

– Ut fra våre undersøkelser i systemet, har vi avdekket sju slike tilfeller. Vi har bedt leverandøren om å bekrefte om dette er det korrekte antallet, uttalte konstituert IKT-leder Kenneth Blix Arna mandag.

Dette er tirsdag blitt tilbakevist.

– Etter nærmere undersøkelser, viser det seg at alle bekymringsmeldinger som er sendt digitalt via KS Nasjonal port for bekymringsmeldinger til barnevernet, likevel har kommet igjennom, melder Eivinn Ueland, kommunikasjonsrådgiver i Sandefjord kommune.

Én falsk bekymringsmelding

Etter at kommunen i går ble gjort kjent med feilen i barnevernets fagsystem, ble det foretatt en gjennomgang for å avdekke hvor mange bekymringsmeldinger som kunne ha blitt borte.

– I de sju dokumentene som da ble sporet opp, viser det seg å være én bekymringsmelding, men den har kommet riktig inn i fagsystemet til barnevernet, og var en falsk feilmelding, skriver Ueland til Sandefjords Blad.

Håper og tror de har fanget opp de mest alvorlige sakene

Det totale antallet bekymringsmeldinger som sendes inn til barnevernet i løpet av et år er om lag 1.100-1.200.

Den tekniske feilen har ligget i systemet siden 2020, men Sandefjord kommune tok ikke i bruk løsningen før 2022.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har mandag bedt Bufdir redegjøre om saken, opplyser hun til NTB.

Ifølge KS er feilen at enkelte bekymringsmeldinger ikke blir lagret i fagsystemet.

– Konsekvensen er at meldinger som er sendt er borte. Det er ikke snakk om data eller informasjon på avveie, men at meldingene ikke er lagret, sier Tristan Rolstad, avdelingsdirektør digitale fellestjenester i KS til NRK.

Visma sier de beklager feilen på det sterkeste.

– Visma Enterprise erkjenner alvorlighetsgraden i en situasjon der bekymringsmeldinger om barn ikke kan ha blitt fanget opp som en konsekvens av en svakhet i vårt system, og beklager sterkt situasjonen som har oppstått. Vi vil fortsette å jobbe tett med våre kunder, og stiller våre ressurser til rådighet i arbeidet med å følge opp denne saken på en best mulig måte, heter det.