Gå til sidens hovedinnhold

Sandefjord er merket rødt på dette kartet, men avviser smittetrend: – Det har en annen forklaring

Tallene spriker i to ulike oversikter over smittetall i Sandefjord.

VG melder tirsdag at Sandefjord for øyeblikket er én av syv kommuner i Norge med økende smittetrend.

Men Sandefjord kommune avviser at dette er tilfelle.

– Det er ikke en ny smittetrend her, sier Eivinn Ueland, kommunikasjonsrådgiver i Sandefjord kommune, til Sandefjords Blad.

Ifølge oversikten fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) har det vært ti nye smittetilfeller i Sandefjord i september, mens Sandefjord kommune «kun» har registrert tre. VG henter tall fra MSIS, og har som følge av økende registrerte smittetilfeller merket Sandefjord som rødt på kartet.

To teorier

Totalt er det en differanse på 10 smittetilfeller.

– Hva er årsaken til den sprikende statistikken?

– Det er to mulige teorier. Den ene er at studenter ofte kan være folkeregistrert i hjembyen sin, mens de studerer andre plasser. Så hvis en student er folkeregistrert i Sandefjord, men studerer i Trondheim eller Bergen, vil ikke hjemkommunen nødvendigvis få vite om disse smittetilfellene, fordi de vil få oppfølging i byen de er bosatt i, sier Ueland, og fortsetter:

– Den andre årsaken kan være teststasjonen på Torp. De som eventuelt tester positivt på Torp vil ikke komme på statistikken vår med mindre de er bosatt i Sandefjord. Vi ser heller ikke noen grunn til at de skal legges inn på Sandefjord-statistikken hvis de er bosatt andre steder.

63 mot 53

Oversikten til Sandefjord kommune omfatter smittetilfeller som har folkeregistrert adresse og er bosatt i Sandefjord. Så langt i september viser denne oversikten tre smittetilfeller.

Én av disse ble registrert 2. september. De to andre ble bekreftet smittet i forrige uke , etter utenlandsreise.

I statistikken fra MSIS, som baserer seg på folkeregistrert adresse, er det totale antallet smittetilfeller i Sandefjord kommune nå 63, mot 53 i kommunens oversikt.

I september har også Sandefjord kommune justert det totale antall smittede noe ned:

«Tallet på samlet antall smittede kan gå ned, da vi mottar statistikk som kan inkludere foreløpige positive svar, men hvor det ved ny test ikke blir påvist smitte. Det kan også være at adressen til pasienten endres».

Ueland påpeker at Sandefjord kommune vil gå ut med utdypende informasjon hvis de får vite noe mer om disse tallene.

Flere avvik i oversiktene

Også VG påpeker i sin statistikk at MSIS-tallene kan avvike fra kommunens egne tall, og lister blant annet opp følgende årsaker:

■ Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.

■ Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

■ FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.