Satsingen kommer til å bli bygget opp stein for stein, og det må være økonomi og ressurser til å gjennomføre prosjektet. Det er seks klubber som har tatt initiativet til det nye laget – Store Bergan, GØIF, Helgerød, Sandar, Stokke og Runar. Håpet er at kvinnelaget til Sandefjord Fotball på sikt skal bli et lag for hele Vestfold, slik herrelaget er i dag.

Planene er kommet godt i gang – men først må styret i Sandefjord Fotball si sitt. Svarer de «ja» på sitt styremøte torsdag denne uka, vil det bli jobbet intenst gjennom sommeren og høsten, for å kunne starte det nye laget våren 2017.

Atskilt fra herrelaget

Damelaget vil bli etablert i SF som en egen gruppe, med egen økonomi.  Målene vil bli nøyaktig de samme som herrenes – i et langsiktig perspektiv: Komme seg opp i Toppserien, og etablere seg blant topp 10. Minst 50 prosent av spillerne skal rekrutteres fra Vestfold.

Det har vært forsøkt å starte et levedyktig kvinnelag i fotball i Sandefjord ved flere anledninger, men det har ikke ført fram – fordi klubbene ikke har vært enige om hvordan det skulle gjøres.

Denne gangen er de det.

Klubbene hadde tre valg

– Vi hadde tre valg. Vi kunne danne et samarbeidslag med de seks klubbene, vi kunne la én av de seks bli hovedsatsingsklubben eller vi kunne starte en helt ny klubb. Sandefjord Fotball og det tredje alternativet pekte seg raskt ut som det klart beste. Etter samtaler med SF fikk vi veldig positive tilbakemeldinger, forteller Lasse Saga.

Han har ledet en nyskapning de siste månedene, nemlig det som kalles rekrutteringsgruppa for jenter mellom 10–16 år, i Sandefjord-regionen. Dette ble initiert av NFF Vestfold i fjor for å få flere jenter til å spille fotball. Det er blitt en suksess.

Her har alle lagenes spillere vært samlet til felles treninger. I dette samarbeidet har tanken på å satse på kvinnefotball i Sandefjord sakte vokst seg sterk.

– Jentene og lederne ble kjent med hverandre på fellestreningene. Vi har og har hatt mange talentfulle jenter i Vestfold, men de måtte forlate byen for å utvikle seg i andre klubber. Den utviklingen ønsker vi  bremse, og bygge opp vår egen lokale toppkultur. Det er fullt mulig, men blir en lang og tøff prosess, sier Saga.

Usikkert hvor laget må starte

Det er usikkert om det nye laget må starte på bunn i seriesystemet, eller om et eksisterende lag kan overlate plassen til nye SF. Det foregår samtaler med en 2. divisjonsklubb, som muligens kan gi plassen til SF.

De som har arbeidet med ideen til laget har allerede sondert markedet for eventuelle trenere. Melissa Wiik (31) – samboeren til Peter Kovacs – er én av dem. Hun har fått seg jobb på Re, og kommer trolig til å bosette seg i Sandefjord-området. Melissa Wiik har spilt i mange år i Toppserien for Asker og Stabæk, og har også spilt rundt 60 landskamper for Norge.

– Hun spiller i dag for Urædd i Toppserien, og har en del år igjen som spiller. Vi ønsker å utnytte en slik ressurs, og håper hun kan bli med på satsingen vår, sier Saga.

Jentene er glade for satsingen

Jentene som skal spille for et nytt lag, er henrykte. Vi møtte Ingrid Andreassen (Helgerød), Maren Norøm (GØIF), Kristine Bø Andersen (Store Bergan) og Tuva Haugen (Runar).

- Gutter har alltid blitt satset på. Det er veldig bra – og gøy – at noen nå ønsker å satse på et damelag i Sandefjord Fotball, sier Maren Norøm.

Alle de fire jentene er talentfulle, og ønsker å satse på fotball i framtida. Spillerne er klare på at de ville flyttet, trolig til Oslo-området, dersom det ikke hadde blitt en satsing i Sandefjord. Samtlige fire er villige til å trene hver eneste dag for å realisere sine drømmer.

– Jeg har veldig lyst til å spille for Sandefjord Fotball, men det aller viktigste her er at jeg kan spille i hjembyen min, sier Norøm.

Har drømmer om Europa

Spillerne håper å kunne utvikle seg så godt at de kan spille fotball for et av de store lagene i Europa med tida.

– Målet er å bli proff, sier Ingrid Andreassen.

– Det er alltid gøy å komme seg ut i verden, sier Maren Norøm.

Lasse Saga, som kjenner jentene, forteller at de er særdeles treningsvillige.

– Det er de. De er villige til å trene så mye de trenger for å nå målene sine, sier Saga.

SF ønsker et damelag velkommen

Daglig leder Per Ketil Berg i Sandefjord Fotball er svært positiv til ideen om et nytt damelag i klubben.

– Hvis alt går etter planen og styret sier ja til ideen, så kan vi ha et lag i serien allerede i 2017. Det gir oss tid til å forbedere alt, sier Per Ketil Berg.

Han sier at en forutsetning for SF til å starte et kvinnelag, var at det blir tuftet på SFs verdier, når det gjelder ambisjoner, satsing og spillerutvikling.

– Grundig og med god kontroll

– Det er også viktig å merke seg at det nye laget skal bygges stein på stein. Dette skal gjøres grundig, med god kontroll. Det vil ta den tiden det trenger, sier Berg.

– SF har luktet på ideen om å starte et kvinnelag tidligere?

– Det er riktig, i 2012. Den gangen var vi ikke klare for et slikt prosjekt. Det er vi i dag, og de framlagte planene ser svært så realistiske ut, og vi regner med å løse alle utfordringer. Vi i SF har møtt en offensiv gruppe klubber med et sterkt engasjement for å bygge opp et damelag i fotball. Det ble raskt klart at begge parter hadde de samme målene, sier SF-lederen.

Viktig planleggingsfase

– Hvis styret gir klarsignal, vil vi gå inn i en viktig planleggingsfase. Dette ser veldig lovende ut, sier Berg.

SFs daglige leder sier at det er naturlig at et kvinnelag bør spille sine kamper på Komplett Arena.

Spillerutvikler Espen Kirknes i NFF Vestfold sier at det kun har vært ett Toppserielag i Vestfold tidligere, nemlig FK Larvik. Her spilte for øvrig Bayern München-proffen Nora Holstad Berge som 16-åring, etter at hun kom fra Store Bergan.

– Det er veldig positivt at en etablert toppklubb som SF vil ta ansvar for å bygge opp et godt kvinnelag også, sier Kirknes.

Mange talenter uten lokalt topplag

Som spillerutvikler vet han at det har kommet mange talenter på jentesida fra Vestfold de siste årene. Men det har ikke vært gode lag for dem å spille på i fylket.

– FK Larvik forsvant etter noen få år. Du tror ikke et kvinnelag i SF kan lide samme skjebne?

– Det tror jeg ikke. SF skal forvalte de beste spillerne, og har kunnskap til å gjøre det. Men det aller, aller viktigste er at det er så mange som seks klubber med på satsingen. De må ta et betydelig ansvar for dette, ved å fokusere på breddefotball som kan ta seg av rekrutteringen til et elitelag.

Det var her Larvik feilet. De hadde ingen andre til å hjelpe seg i arbeidet rundt den nye klubben, og det falt veldig mye arbeid på enkeltpersoner. Belastningene ble til slutt så store at laget ble lagt ned, sier Espen Kirknes.