Tirsdag kveld bestemte styret i NFF Vestfold at Sandefjord Fotballs andrelag i 4. divisjon mister to poeng, etter at laget hadde for mange overårige spillere på banen i en kamp mot Eik. Klubben blir ikke straffet for å ha brukt Ole Breistøl i en kamp mot FK Tønsberg 2, selv om Tønsberg-klubben Flint mente at også det forholdet var et brudd på spillereglene.

Etter at styret i fotballkretsen har behandlet sakene, peker egentlig alle partene seg ut som tapere. Dette er hvorfor:

Sandefjord Fotball:

Eliteserie-klubben som på ny har vist interne kontrollrutiner på amatørnivå, året etter at en annen administrativ feilvurdering sendte klubbens reservelag hodestups ut av 3. divisjon. I år startet andrelaget bortekampen mot Eik med for mange overårige spillere på banen, og blir straffet med et poengtrekk som i verste fall kan snyte klubbens unge spillere for opprykk.

Det vil i så fall være skadelig for spillernes utviklingsmuligheter og dermed klubbens sportslige slagkraft i fremtiden, all den tid 4. divisjon åpenbart er en altfor dårlig utviklingsarena for spillere med Eliteserie-ambisjoner. Nå ser det imidlertid ut til at SF2 slipper med skrekken, all den tid klubben kan oppnå poenglikhet med rivalen Flint og dermed sikre opprykket takket være bedre målforskjell.

LES OGSÅ: SF-sjef om opprykksrotet: – Ingen er ufeilbarlige

NFF Vestfold:

Fotballkretsen som skal administrere seriespillet og sanksjonene i breddefotballen i Vestfold, men som har rotet det ordentlig til for seg selv gjennom sin tidligere og feilaktige praktisering av regelverket de er satt til å forvalte. Mens saken om overårige spillere er udiskutabel og kurant, står kretsens administrasjon svekket tilbake etter håndteringen av den andre saken hvor Flint mener SF2 har gjort seg skyldige i regelbrudd.

Saken gjaldt 19-åringen Ole Breistøls spilleberettigelse for SF2 i bortekampen mot FK Tønsberg 2 den 21. august, etter at samme Breistøl hadde pådratt seg tre gule kort i tidligere oppgjør i serien. Normalt skal tre gule kort føre til suspensjon i neste seriekamp. I tilfellet Breistøl kom imidlertid et av kortene i en kamp mot Nesjar, en klubb som trakk laget sitt fra seriesystemet før kampen som den unge SF-spilleren skulle stått over.

På dette området er NFFs sentrale regelverk klinkende klart. Problemet til NFF Vestfold har vært at de frem til i høst har tolket og praktisert regelverket feil. Dermed har andre klubber som har havnet i samme situasjon – deriblant Tønsberg-klubbene Flint og Eik – fått feilaktige svar fra kretsen når de har spurt om deres spillere må sone karantener etter å ha pådratt seg gule kort mot lag som senere har trukket seg fra seriespillet. Mens regelverket sier nei, har kretsens svar til klubbene vært ja.

LES OGSÅ: NFF-styret har talt. SF kan slippe med skrekken.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Når administrasjonen i NFF Vestfold – etter Flints henvendelser om SF2s mulige regelbrudd – til slutt innhentet bekreftelse fra NFFs juridiske avdeling og dermed omsider selv skaffet seg innsikt i regelverket, var saken egentlig ganske grei. Uavhengig av hvilken feilinformasjon Flint eller andre klubber tidligere måtte ha mottatt fra kretsen, som svar på eventuelle forespørsler, kunne ikke SF2 straffes for sin korrekte tolkning av et regelverk kretsen selv enten hadde misforstått eller oversett.

Og så lenge NFF Vestfold heller aldri har vedtatt noe alternativt regelverk, eller aktivt har informert klubbene om en alternativ praksis før Breistøl spilte kampen mot FK Tønsberg 2, kan heller ikke Flint eller andre klubber påberope seg forskjellsbehandling når SF2 ikke straffes for forholdet.

Det eneste SF2 har gjort seg skyld i når det gjelder «Breistøl-saken», er å forstå det gjeldende regelverket, unnlate å be om kretsens hjelp til å tolke det, og dermed unngå å få det samme feilaktige svaret som Flint og Eik fikk fra kretsen.

Konklusjonen blir uansett at NFF Vestfold, som til slutt fant frem til både regelboka og fornuften, selv har bidratt til at årets opprykkskamp i 4. divisjon har blitt flyttet fra banen og inn i styrerommet.

LES OGSÅ: SF-styreleder: – Vi burde ha lært

Flint:

Til slutt har vi Tønsberg-klubben Flint. Laget har hatt en strålende sesong på banen, fulgt SF som en skygge på tabellen og finner det naturligvis frustrerende at eliteklubben står i veien for opprykk til 3. divisjon. Da Flint – enten tilfeldig eller gjennom nitid detektivarbeid – fant ut at SF2 ved to anledninger kunne ha brutt NFFs kampreglement, tok de kontakt med fotballkretsen.

I utgangspunktet verken kan eller skal man bebreide Flint for det. Det er fryktelig enkelt å argumentere for at regelboka både gjelder og skal være den samme for alle, og at klubben ikke bare er i sin fulle rett til, men også skal ha ros for å hjelpe kretsen med en kontrollfunksjon den selv ikke har ressursene til å gjennomføre.

I Fotball-Vestfold finnes det imidlertid minst ett alternativt syn på saken. Dette er ikke første gang Flint har gravd i «gamle dommerkort», og ordet «angiveri» har blitt brukt om fremgangsmåten.

Det har verken blitt bevist eller sannsynliggjort at SF oppnådde sportslige fordeler som resultat av sitt brudd på kampreglementet i kampen mot Eik Tønsberg, som SF2 vant 4-1. Det aspektet har naturligvis ingen betydning for hvordan regelboka skal leses, men er muligens ikke like uinteressant i tolkningen av det moralske kompasset.

På det området står også Flint i fare for å komme svekket ut av denne saken.