Gå til sidens hovedinnhold

Sandefjord har mange unge uføre

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er positivt at det nå blir fokusert på befolkningsutviklingen i årene som kommer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Men noen stor nyhet er det ikke at den eldre del av befolkningen vil øke dramatisk fremover. I tall som foreligger i ulike dokumenter pekes det på at eldre på 80 år og over vil mer enn fordoble seg de neste 20 årene. Det er en utvikling vi alle må ta inn over oss!

Av uttalelser i intervju med næringssjef Jan Erik Hvidtsten gis det inntrykk av at kostnader for eldre er det som er årsaken til at rundt 40 prosent av kommunens driftsutgifter går til helse- og sosialtjenester. Det er ikke riktig. Sandefjord ligger dessverre lavt på helsetilstanden til mange yngre brukere. Det viser blant annet opplysningen om at uførepensjonister i aldersgruppen 16–66 år i Sandefjord utgjør 11,7 prosent mens de utgjør 9,4 prosent for sammenlignbare kommuner (kostra). For barn og unge er det også helsekostnader.

LES SAKEN HER: Kan få store konsekvenser at ungdommen forsvinner fra Sandefjord: – Det kan føre til kutt i skoler og barnehager

Det blir feil å antyde at pensjonister ikke bidrar. Vi pensjonister betaler skatt i likhet med andre arbeidstakere og er gode kunder for de stadig voksende tjenesteytende bedrifter. En viktig samfunnsoppgave er å legge til rette for at de som har nådd pensjonsalderen blir sett på som en ressurs, og ikke som del av en kostbar eldrebølge.

Det er all grunn til å berømme det arbeidet kommunen gjøre for å skaffe flere arbeidsplasser for de yngre i 20–40 års alderen. Mange av dem som er i den aldersgruppen vil neppe slå seg ned i de mange store og kostbare sentrumsnære byggeprosjekter. Tendensen synes heller å være at dyre leiligheter tas i bruk som «hytter», og det er neppe noe som bidrar til en stor bedring i kommuneøkonomi.

LES OGSÅ: Dette skjer med den lokale befolkningen i framtida – færre unge og flere eldre

Den flotte kommunen vi bor i kan vi i stor grad takke tidligere generasjoner og dagens eldre for. Nå må det legges vekt på å følge opp Leve hele livet-reformen slik at vi får til et aldersvennlig Sandefjord. Det fortjener de eldre og spesielt de med pleiebehov.

ANDRE MENINGER:

Hvorfor er ikke du like viktig?

Kan vi forvente folkeskikk?

Kulturhall og badeflåte har kommunen råd til. Men hva med de eldre?  

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.