Fastlegers eierskap i treningssenter: – Hvordan den enkelte pasient opplever en slik situasjon, vil være subjektivt.

Verken Fylkesmannen i Vestfold og Telemark eller Pasient- og brukerombudet i Vestfold vil trolig på eget initiativ se nærmere på fastlegene som anbefaler pasienter medlemskap i treningssenteret legene eier.