Espira, FUS og Norlandia har saksøkt 105 kommuner i landet, ifølge Barnehage.no. I tillegg har de saksøkt staten ved Kunnskapsdepartementet. En av disse kommunene er Sandefjord.

I formannskapet 31. januar informerte kommuneadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland om saken.

– Barnehagegruppene mener hver enkelt av disse kommunene har fattet vedtak som er ugyldig om tildeling av tilskudd til private barnehager. Samtidig har de saksøkt staten som har fattet forskriften vedtakene bygger på.

Sandefjord er stevnet inn for Vestfold tingrett, men saken er midlertidig satt på pause. Først skal saken mellom barnehagegruppene og Kunnskapsdepartementet avklares for å se om forskriften er ugyldig.

– Jeg forventer ikke at det skjer så mye i denne saken på en god stund, men vil informere om at vi har et søksmål hengende over oss, sier kommuneadvokaten.