Skal gjøre noe med økende sykefravær: Kurser alle som har mer enn ni prosent sykefravær i sin stab

Etter to år med gjennomsnittlig og lavere sykefravær, opplever Sandefjord kommune nå stigende fravær blant sine ansatte. Nå iverksetter rådmannen flere tiltak for å snu tendensen.