Gå til sidens hovedinnhold

Sandefjord Kulturråd mener stadig at Verdensteateret skal være en levende scene

12.02 skriver daglig leder i Fjorden Kulturdrift, Morten Sivertsen, et innlegg i SB hvor han tar for seg et leserbrev Sandefjord Kulturråds leder og ungdomsrepresentant hadde samme sted 08.01. Siverts kommentar tar i hovedsak for seg hvordan selskapet driver Verdensteateret Kulturhus.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandefjord Kulturråd har, siden stiftelsen i 2016, vært opptatt av Verdensteateret. Allerede våren 2017 løftet vi fram Verdensteatret som en lokal kulturarena overfor politikere og administrasjon i Sandefjord kommune, særlig som en viktig arena for Sandefjord sentrum.

Stedet har vært diskutert omtrent på hvert eneste møte, vi har hatt kulturmingling og debatt her, og vi var å anse som «en pest og en plage» for Sandefjord kommunes kulturadministrasjon da stedet mot slutten av 2018 sto i fare for ikke å ha drivere, og det tilsynelatende ikke ble gjort noe.

LES OGSÅ: Her er alle velkomne

Vi har altså hatt et engasjement fra lenge før Fjorden Kulturdrift overtok. Det engasjementet har ikke handlet om et ønske om at teateret skal legges ned. Flere av styrets medlemmer kjenner stedet inngående, også hvordan det har vært drevet gjennom alle år. Vi mener Verdensteatret er viktig å ta vare på og utvikle videre.

I vårt leserbrev er ikke Fjorden Kulturdrift nevnt med et ord. Fokuset i dette innlegget er rettet mot ungdom, og deres behov for større rom og flere muligheter. 25.11.20 ble rådet enige om at en økt satsing på ung kulturutvikling er viktig for et pulserende kulturliv i Sandefjord. Bak dette vedtaket står et samlet styre. Tanken var å invitere inn byens kulturliv til debatt 10.02, vi ville i den anledning gjerne bruke Verdensteatret som en arena. Dette satte pandemien en stopper for.

Når Sandefjord Kulturråd bruker uttrykket «gi Verdensteateret tilbake til ungdommen», handler det om de historiske linjene vi innledningsvis trekker: at huset i mange år var et hus forbeholdt ungdom.

Og da snakker vi ikke om forrige driver (som var Frilynt), vi går tilbake til begynnelsen av 1980-tallet da Verdensteatret var en viktig arena for ungdom i byen. Vårt mål er at de politiske myndigheter i Sandefjord skal forplikte seg på en økt satsing på å skape attraktive møtesteder, der unge kan skape og delta i egen kulturaktivitet.

Sandefjord Kulturråd har ingenting imot at Fjorden Kulturdrift driver Verdensteateret. Vi mener at selskapet er kompetent, og har full tillit til at det drives på en ryddig og ordentlig måte.

Vi har også full forståelse at det for kulturentreprenører som Fjorden Kulturdrift, har vært svært utfordrende tider å drive en arena som Verdensteatret i, med en tilnærmet total nedstengning av åpne publikumsarrangementer.

Vi har derfor også virket for at større del av de frie prosjektmidlene som Sandefjord kommune disponerer til offentlige kulturaktiviteter, også skal komme private kulturaktører til gode. Vi er også usikre på om de avtaler Sandefjord kommune har tilbudt private kulturaktører som Fjorden Kulturdrift, er gode nok til å skape et pulserende kulturliv i etterkant av pandemien.

Samtidig kan vi ikke bare overse at ungdom i byen etterlyser en scene som er så lavterskel at de finner det naturlig å utfolde seg der uten voksen innblanding.

Vi har på samme måte som store deler av de politisk partiene i Sandefjord, satt søkelyset på at satsingen på gode attraktive kulturarenaer for barn og ungdom, er viktig når kommunen skal prioritere økonomisk framover.

I den forbindelse tenker vi at det er naturlig at man ser på hvordan man kan utvikle ungdomshuset Naper’n og Verdensteateret som en helhet, til beste for særlig ungdom. Hvordan Sandefjord kommune skal organisere sine driftsavtaler, har ikke Sandefjord Kulturråd uttalt seg om.

Dette tenker vi det må være opp til politikere og administrasjon i kommunen å avgjøre. Sandefjord Kulturråd ønsker ikke Fjorden Kulturdrift ut av Verdensteateret, men vi mener at det må være mulig å diskutere på lengre sikt hvordan Sandefjord kommune skal utvikle sine kulturlokaler til beste for Sandefjords befolkning.

Vårt mål er å skape grunnlag for at flest mulige frivillige og private aktører får kulturarenaer til å skape aktivitet framover i 2021. Dette tror vi er ekstremt viktig i etterkant av den sosiale nedstengningen både Sandefjord og landet nå har vært gjennom. Vi inviterer gjerne Fjorden Kulturdrift til en dialog om dette, på vårt neste styremøte.

Kommentarer til denne saken